Konsortium

Sønderborg Jagtkonsortie af 2000

Kontaktpersoner / Bestyrelse:

Formand – Thomas Biering-Nielsen, 3058 0420, thomas@biering-nielsen.dk
Næstformand – Tom Pelle(Jagtleder), 3025 3925, tom_pelle@hotmail.com
Kasserer – Kristian Toustrup, 5190 2892, toustrup@post3.tele.dk
Sekretær – Erling Lundsgård, 4030 7488, erling.lundsgaard@stofanet.dk
Suppleant – Erik Kjær Jørgensen, 6060 2476, raadyrvej@stofanet.dk
Revisor – Helge Lorentzen, 6126 4619, hhlpost@gmail.com

Depositphotos_9065386_original-150x150