Program 1. halvår 2020

Februar

Generalforsamling
Torsdag den 20. februar, kl. 1900 i Jagthuset på Kær.
Dagsorden i henhold til vedtægterne. (kan ses på hjemmesiden)
Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være foreningen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Efter generalforsamlingen, serveres der kaffe og brød.
Medbring jeres trofæ og/eller giv en god beretning om en jagtoplevelse.
Der vil være præmie til den bedste beretning eller trofæ.
Af hensyn til traktementet, bedes man venligst tilmelde sig pr. mail til Flemming Nielsen:
Mail: flemming.nielsen@live.dk

Marts

Jægermiddag
Lørdag den 14. marts, kl. 1300
Vi ”skyder” foråret i gang med et socialt og gastronomisk arrangement.
Huskokkene tilbereder en solid middag, bestående af forret, hovedret samt dessert.
Hertil diverse vine.
Af hensyn til pladsforholdene, er deltagerantallet begrænset. Tilmelding sker efter ”først til mølle” princippet.
Prisen for at deltage er kr. 100,- som bedes indbetalt på konto: Reg. nr. 7257 Kontonummer 1425031. Husk at påføre navn og jagtmiddag.
Tilmelding til Chresten Waldemar pr. mail, senest søndag den 8. marts.
Mail: cw@linak.com

Skydebiograf i Tellingstedt
Torsdag den 19. marts.
Turen gennemføres som en ”light version”, der tilstræbes gennemført med 12 deltagere, der hver skyder relativt få skud.
Skydning til løbende vildt, medbring din egen riffel og ammunition. Der skydes på indendørs bane på film lærred, med forskellige jagt situationer. Efter afgivet skud er der øjeblikkelig markering af træf.
Der skal påregnes et patronforbrug på 40 - 60 skud pr. deltager. Banen udsteder efter endt skydning skydebeviser, som efterhånden er obligatorisk for at kunne deltage i stats jagter i Tyskland.
Efter skydningen er der bestilt spisning på den lokale ”Gaststätte”.
Der er 12 pladser og der skydes fra 17.00 – 19.00. Afgangstid fra Sønderborg og kørselshold aftales kort inden afgang. HUSK europæisk våbenpas og aflåst våbenkuffert/foderal
Prisen for skydningen er ca. 20 Euro per deltager, dertil komme kørsel og bespisning.
Kontaktperson. Chresten Waldemar, 23290328, Mail: cw@linak.com

Hundetræning
Tirsdag den 31. marts, kl. 1900
Vi starter træningen tirsdag den 31. marts, kl. 1900 og fortsætter de efterfølgende 8 tirsdage.
Træningen består af:
Hvalpetræning
Lydighedstræning
Apporteringstræning
Den første aften er mødestedet i jagthuset Kær Vestermark, Skydebanevej 7. Her er der introduktion og præsentation af trænerne og registrering af deltagerne. Herefter starter træningen med henblik på at få hundene placeret på de rigtige hold.
Faste trænere bliver:
Grethe Kraft Andersen
Jørn Thomsen
Jacob Kaufmann
Peter Jensen
Meik Lohmann
René Jørgensen
Herudover vil der blive lejlighedsvis hjælp fra øvrige trænere.
Pris for deltagelse er kr. 375,- Deltagerprisen bedes overført til kontonummer: Reg. Nr.: 7257 kontonummer: 1425031
(Husk at anføre navn + hundetræning)
Evt. spørgsmål bedes rettet til Grethe, mobil 26359216 eller pr. mail: guthe.k@me.com

April

Skydebiograf i Tellingstedt
Torsdag den 2. april.
Turen gennemføres som en ”hardcore” version, hvor deltagerne skyder mange skud.
Skydning til løbende vildt, medbring din egen riffel og ammunition. Der skydes på indendørs bane på film lærred, med forskellige jagt situationer. Efter afgivet skud er der øjeblikkelig markering af træf.
Der skal påregnes et patronforbrug på 75 -100 skud per. deltager. Banen udsteder efter endt skydning skydebeviser, som efterhånden er obligatorisk for at kunne deltage i stats jagter i Tyskland.
Efter skydningen er der bestilt spisning på den lokale ”Gaststätte”.
Der er 8 - 10 pladser og der skydes fra 17.00 – 19.00. Afgangstid fra Sønderborg og kørselshold aftales kort inden afgang. HUSK europæisk våbenpas og aflåst våbenkuffert/foderal
Prisen for skydningen er ca. 25 Euro per deltager, dertil komme kørsel og bespisning.
Kontaktperson: Chresten Waldemar, mobil: 23290328, mail: cw@linak.com

Riffelskydning
Indskydning og træning. På skydebanen Kær,
lørdag den 4. april, kl. 10–14.
Indskrivning slutter én time før sluttidspunkterne,
Bemærk: Der må skydes med jagtammunition (blødnæset).
Største tilladte kaliber er 9,3x62.
Der vil være mulighed for indskydning af salonrifler cal. 22 og 17 HMR
Prisen for at skyde er 50 kr.
Alle med gyldigt jagttegn og våbentilladelse er velkomne.
Kontaktperson: Tommy Gram Knudsen, mobil: 25 16 17 01, Mail: tgk@interdane.com

Riffelskydning
Oksbøl Hjortebane – træning til løbende vildt.
Lørdag den 4. april.
Afgang fra Sønderborg kl. 0645
Der skydes fra kl. 0900 til kl. ca. 1500.
Vi mødes på hjortebanen i Oksbøl kl. 0845, hvor vi indtager morgenmaden. Herunder bliver dagens forløb gennemgået.
Der skydes fra afstande på 100, 80 og 40 meter.
Der skal påregnes et ammunitionsbehov på ca. 100 skud. Prisen for at deltage er ca. 250,- kr, incl. Morgenmad.
Der kan max deltage 10 jægere i arrangementet. ”Først til mølle” princippet gælder ved tilmelding.
Husk: selv at medbringe drikkevarer.
Aftaler om samkørsel foretages forud blandt deltagerne
Kontaktperson og tilmelding pr. mail til:
Tommy Gram Knudsen
Tlf.: 25 16 17 01
Mail: tgk@interdane.com

Riffelskydning
Indskydning og træning. På skydebanen Kær,
lørdag den 25. april, kl. 10–14.
Indskrivning slutter én time før sluttidspunkterne,
Bemærk: Der må skydes med jagtammunition (blødnæset).
Største tilladte kaliber er 9,3x62.
Der vil være mulighed for indskydning af salonrifler cal. 22 og 17 HMR
Prisen for at skyde er 50 kr.
Alle med gyldigt jagttegn og våbentilladelse er velkomne.
Bemærk:
Skytter der skal til riffelprøve, er særdeles velkomne til at komme og skydetræne samt indøve procedurer og regler for riffelprøven. Dr vil være baner der er forbeholdt denne træning samt være uddannede riffelinstruktører til stede.
Kontaktperson: Tommy Gram Knudsen, mobil: 25 16 17 01, Mail: tgk@interdane.com

Maj

Riffelskydning og flugtskydning
Lørdag den 2. maj.
På skydebanen på Kær samt ved Bygegaard.
Riffelskydning:
På skydebanen Kær, kl. 9 – 15.
Indskrivning slutter kl. 1400
Bemærk: Der må skydes med jagtammunition (blødnæset).
Største tilladte kaliber er 9,3x62.
Prisen for at skyde er 50 kr.
Alle med gyldigt jagttegn og våbentilladelse er velkomne.
Kontaktperson: Tommy Gram Knudsen, mobil: 25 16 17 01, Mail: tgk@interdane.com
Bemærk:
Skytter der skal til riffelprøve, er særdeles velkomne til at komme og skydetræne samt indøve procedurer og regler for riffelprøven. Dr vil være baner der er forbeholdt denne træning samt være uddannede riffelinstruktører til stede.
Flugtskydning:
Program for dagen:
Kl. 0930 – Indskrivning af og betaling fra deltagende skytter.
Kl. 1000 – Banerne startes op.
Kl. 1200 – Grillen startes – Der kan købes øl, vand og pølser m. brød.
Indskrivning slutter én time før sluttidspunktet kl. 1400.
Der vil i løbet af dagen være mulighed for omstilling til mere jagtrelevant placering, hvor vi kan gå ”ud i marken” og se på lidt mere specielle vinkler på duerne.
Pris: Skydning under kyndig vejledning inkl. 2 kasser patroner til kr. 125,-
Dagen foregår under afslappede og uformelle forhold.
Kontaktpersoner:
Jørgen Lassen, mail: lassen@nyit.dk Tlf.: 23727783
Flemming Esbensen, mail: fesbensen@danfoss.com Tlf.: 21469406

Riffelskydning
Oksbøl Hjortebane – træning til løbende vildt.
Søndag den 3. maj.
Afgang fra Sønderborg kl. 0645
Der skydes fra kl. 0900 til kl. ca. 1500.
Vi mødes på hjortebanen i Oksbøl kl. 0845, hvor vi indtager morgenmaden. Herunder bliver dagens forløb gennemgået.
Der skydes fra afstande på 100, 80 og 40 meter.
Der skal påregnes et ammunitionsbehov på ca. 100 skud. Prisen for at deltage er ca. 250,- kr, incl. Morgenmad.
Der kan max deltage 10 jægere i arrangementet. ”Først til mølle” princippet gælder ved tilmelding.
Husk: selv at medbringe drikkevarer.
Aftaler om samkørsel foretages forud blandt deltagerne
Kontaktperson og tilmelding pr. mail til:
Tommy Gram Knudsen
Tlf.: 25 16 17 01
Mail: tgk@interdane.com

Riffelskydning
Indskydning og træning. På skydebanen Kær,
torsdag den 14. maj, kl. 16 – 20.
Indskrivning slutter én time før sluttidspunkterne,
Bemærk: Der må skydes med jagtammunition (blødnæset).
Største tilladte kaliber er 9,3x62.
Der vil være mulighed for indskydning af salonrifler cal. 22 og 17 HMR
Prisen for at skyde er 50 kr.
Alle med gyldigt jagttegn og våbentilladelse er velkomne.
Kontaktperson: Tommy Gram Knudsen, mobil: 25 16 17 01, Mail: tgk@interdane.com

Riffelskydning
Indskydning og træning. På skydebanen Kær,
lørdag den 23. maj, kl. 9 – 15.
Indskrivning slutter én time før sluttidspunkterne,
Bemærk: Der må skydes med jagtammunition (blødnæset).
Største tilladte kaliber er 9,3x62.
Der vil være mulighed for indskydning af salonrifler cal. 22 og 17 HMR
Prisen for at skyde er 50 kr.
Alle med gyldigt jagttegn og våbentilladelse er velkomne.
Kontaktperson: Tommy Gram Knudsen, mobil: 25 16 17 01, Mail: tgk@interdane.com
Bemærk:
Der skydes fra 100 meter fra kl. 0900 - 1030.
------- 200 meter fra kl. 1030 - 1230.
------- 300 meter fra kl. 1230 - 1500.

Juni

Riffelskydning
Indskydning og træning. På skydebanen Kær,
lørdag den 6. juni, kl. 10–14.
Indskrivning slutter én time før sluttidspunkterne,
Bemærk: Der må skydes med jagtammunition (blødnæset).
Største tilladte kaliber er 9,3x62.
Der vil være mulighed for indskydning af salonrifler cal. 22 og 17 HMR
Prisen for at skyde er 50 kr.
Alle med gyldigt jagttegn og våbentilladelse er velkomne.
Kontaktperson: Tommy Gram Knudsen, mobil: 25 16 17 01, Mail: tgk@interdane.com
Bemærk:
Der skydes fra 100 meter kl. 1000 – 1200 og fra 200 meter kl. 1200 - 1400

Arbejds- og aktivitetsdag for hele familien
Lørdag den 13. juni, kl. 0900 - 1600.
Vi starter dagen kl. 0900 med fordeling af opgaver.
Når vi er færdige med arbejdet kl. ca. 1300, støder kærester og ægtefæller til, og vi går over til 2. del af dagen.
Den består af et kulinarisk indslag med forret, vildt fra grill og dessert.
Foreningen er vært ved mad og drikkevarer.
Af hensyn til planlægning, indkøb mv, er tilmelding nødvendig. Dette skal ske pr. mail:
Senest søndag den 7. juni.
Kontaktperson: Chresten Waldemar
Mail: cw@linak.com

Riffelskydning
Indskydning og træning. På skydebanen Kær,
lørdag den 20. juni, kl. 10–14.
Indskrivning slutter én time før sluttidspunkterne,
Bemærk: Der må skydes med jagtammunition (blødnæset).
Største tilladte kaliber er 9,3x62.
Der vil være mulighed for indskydning af salonrifler cal. 22 og 17 HMR
Prisen for at skyde er 50 kr.
Alle med gyldigt jagttegn og våbentilladelse er velkomne.
Kontaktperson: Tommy Gram Knudsen, mobil: 25 16 17 01, Mail: tgk@interdane.com