Program 1. halvår 2021

Generelt er det gældende for alle aktiviteter:
Afhængig af udviklingen af Corona situationen, kan der forekomme aflysninger eller ændringer af aktiviteterne.
Foreningen følger situationen nøje, og vil herunder arrangere ture til skydebiografen i Tellingstedt, hvis situationen giver mulighed for det.

Januar

Hundetræning i Broager ridehal

Hundetræningen er foreløbigt flyttet indtil start februar - nærmere info følger!

Mandag den 11. januar, kl. 1900
Sønderborg Jagtforening kan igen med stor glæde meddele, at det er lykkedes hundeudvalget under Sønderborg Jagtforening, at leje Broager Ridehal til 6 gange hundetræning, med start mandag d. 11. januar 2021 kl. 19:00.
Bemærk:
Hvalpetræning starter kl. 19:00 til kl. 20:00
Lydighed starter kl. 20:00 til kl. 21:00
Vi glæder os til at se dig og ikke mindst din hund til den efterspurgte hundetræning igennem vintermånederne.
Husk varmt tøj da der til tider kan være meget køligt i Ridehallen.
Vi starter træningen mandag den 11. januar, kl. 1900 og fortsætter de efterfølgende 5 mandage.
Træningen består af:
Hvalpetræning
Lydighedstræning
Vi mødes på Broager Rideskole, Broagervigvej 13, 6310 Broager.
Her er der introduktion og præsentation af trænerne og registrering af deltagerne. Herefter starter træningen med henblik på at få hundene placeret på de rigtige hold.
Faste trænere bliver:
Grethe Kraft Andersen
Jacob Kaufmann
Peter Jensen

Februar

Generalforsamling

Torsdag den 18. februar, kl. 1900 i Jagthuset på Kær.
Dagsorden i henhold til vedtægterne. (kan ses på hjemmesiden)
Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være foreningen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Efter generalforsamlingen, serveres der kaffe og brød.
Medbring jeres trofæ og/eller giv en god beretning om en jagtoplevelse.
Der vil være præmie til den bedste beretning eller trofæ.
Af hensyn til traktementet, bedes man venligst tilmelde sig pr. mail til Flemming Nielsen:
Mail: flemming.nielsen@live.dk

Marts

Jægermiddag

Lørdag den 13. marts, kl. 1300
Vi ”skyder” foråret i gang med et socialt og gastronomisk arrangement.
Huskokkene tilbereder en solid middag, bestående af forret, hovedret samt dessert.
Hertil diverse vine.
Af hensyn til pladsforholdene, er deltagerantallet begrænset. Tilmelding sker efter ”først til mølle” princippet.
Prisen for at deltage er kr. 100,- som bedes indbetalt på konto: Reg. nr. 7257 Kontonummer 1435741. Husk at påføre navn og jagtmiddag.
Tilmelding til Chresten Waldemar pr. mail, senest søndag den 8. marts.
Mail: cw@linak.com

April

Riffelskydning

Indskydning og træning. På skydebanen Kær,
lørdag den 24. april, kl. 10 – 15.
Indskrivning slutter 1,5 time før sluttidspunkterne,
Bemærk: Der må skydes med jagtammunition (blødnæset).
Største tilladte kaliber er 9,3x62.
Der vil være mulighed for indskydning af salonrifler cal. 22 og 17 HMR
Prisen for at skyde er 50 kr.
Alle med gyldigt jagttegn og våbentilladelse er velkomne.
NB: Der skydes fra 100 meter fra kl. 1000 - 1300. Fra 200 meter, kl. 1300 – 1500.
Træning til riffelprøve:
Der er reserveret plads til riffelskytter der skal til riffelprøve, hvis der er brug for dette
Kontaktperson: Tommy Gram Knudsen, mobil: 25 16 17 01, Mail: tgk@interdane.com

Maj

Riffelskydning

Indskydning og træning. På skydebanen Kær,
lørdag den 1. maj, kl. 10 – 15.
Indskrivning slutter 1,5 time før sluttidspunkterne,
Bemærk: Der må skydes med jagtammunition (blødnæset).
Største tilladte kaliber er 9,3x62.
Der vil være mulighed for indskydning af salonrifler cal. 22 og 17 HMR
Prisen for at skyde er 50 kr.
Alle med gyldigt jagttegn og våbentilladelse er velkomne.
NB: Der skydes fra 100 meter standpladsen.
Der er reserveret plads til riffelskytter der skal til riffelprøve, hvis der er behov for dette.
Kontaktperson: Tommy Gram Knudsen, mobil: 25 16 17 01, Mail: tgk@interdane.com
Riffelskydning


Indskydning og træning. På skydebanen Kær,
lørdag den 29. maj, kl. 10 – 15.
Indskrivning slutter 1,5 time før sluttidspunkterne,
Bemærk: Der må skydes med jagtammunition (blødnæset).
Største tilladte kaliber er 9,3x62.
Der vil være mulighed for indskydning af salonrifler cal. 22 og 17 HMR
Prisen for at skyde er 50 kr.
Alle med gyldigt jagttegn og våbentilladelse er velkomne.
NB: Der skydes fra 100 meter standpladsen kl. 10 – 13 og fra 200 m kl. 13 - 15.
Der er reserveret plads til riffelskytter der skal til riffelprøve, hvis der er behov for dette.
Kontaktperson: Tommy Gram Knudsen, mobil: 25 16 17 01, Mail: tgk@interdane.com

Juni

Arbejds- og aktivitetsdag for hele familien

Lørdag den 12. juni, kl. 0900 - 1600.
Vi starter dagen kl. 0900 med fordeling af opgaver.
Når vi er færdige med arbejdet kl. ca. 1300, støder kærester og ægtefæller til, og vi går over til 2. del af dagen.
Den består af et kulinarisk indslag med forret, vildt fra grill og dessert.
Foreningen er vært ved mad og drikkevarer.
Af hensyn til planlægning, indkøb mv, er tilmelding nødvendig. Dette skal ske pr. mail:
Senest søndag den 6. juni.
Kontaktperson: Chresten Waldemar
Mail: cw@linak.com

Riffelskydning

Indskydning og træning. På skydebanen Kær,
lørdag den 19. juni kl. 10 – 15.
Indskrivning slutter 1,5 time før sluttidspunkterne,
Bemærk: Der må skydes med jagtammunition (blødnæset).
Største tilladte kaliber er 9,3x62.
Der vil være mulighed for indskydning af salonrifler cal. 22 og 17 HMR
Prisen for at skyde er 50 kr.
Alle med gyldigt jagttegn og våbentilladelse er velkomne.
NB: Der skydes fra 100 meter standpladsen kl. 1000 – 1200, fra 200 meter kl. 1200 – 1330 og fra 300 meter kl. 1330 - 1500.
Der er reserveret plads til riffelskytter der skal til riffelprøve, hvid der er behov for dette.
Kontaktperson: Tommy Gram Knudsen, mobil: 25 16 17 01, Mail: tgk@interdane.com