Program 1. halvår 2022

Generelt er det gældende for alle aktiviteter:
Afhængig af udviklingen af Corona situationen, kan der forekomme aflysninger eller ændringer af aktiviteterne.

Februar

Generalforsamling

Torsdag den 24. februar, kl. 1900 i Jagthuset på Kær.
Dagsorden i henhold til vedtægterne. (kan ses på hjemmesiden)
Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være foreningen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Efter generalforsamlingen, serveres der kaffe og brød.
Medbring jeres trofæ og/eller giv en god beretning om en jagtoplevelse.
Der vil være præmie til den bedste beretning eller trofæ.
Af hensyn til traktementet, bedes man venligst tilmelde sig pr. mail til Flemming Nielsen:
Mail: flemming.nielsen@live.dk

Klubaften

Mandag den 28. februar, kl. 1900

Kom til en spændende og interessant aften i foreningen, hvor aftenens tema er mårhunden.
Det er lykkedes foreningen, at få den lokale reguleringsjæger og mårhunde koordinator Mikael Jensen til at komme og give os et indblik i reguleringsarbejdet, herunder formål og metoder.
Der tages forbehold for coronasituationen

Foreningen byder på kaffe og kage samt en forfriskning.
Mød op til en spændende aften.
For at sikre at der er kage nok til kaffen, bedes tilmelding foretaget til formanden Flemming Nielsen pr. mail: flemming.nielsen@live.dk

Marts

Jægermiddag

Lørdag den 12. marts, kl. 1300
Vi ”skyder” foråret i gang med et socialt og gastronomisk arrangement.
Huskokkene tilbereder en solid middag, bestående af forret, hovedret samt dessert.
Hertil diverse vine.
Af hensyn til pladsforholdene, er deltagerantallet begrænset. Tilmelding sker efter ”først til mølle” princippet.
Prisen for at deltage er kr. 100,- som bedes indbetalt på konto: Reg. nr. 7257 Kontonummer 1435741. Husk at påføre navn og jagtmiddag.
Tilmelding til Chresten Waldemar pr. mail, senest søndag den 6. marts.
Mail: cw@linak.com

Skydebiograf i Tellingstedt

Torsdag den 24. marts.
Turen gennemføres som en ”light version”, der tilstræbes gennemført med 12 deltagere, der hver skyder relativt få skud.

Skydning til løbende vildt, medbring din egen riffel og ammunition. Der skydes på indendørs bane på film lærred, med forskellige jagt situationer. Efter afgivet skud er der øjeblikkelig markering af træf.
Der skal påregnes et patronforbrug på 40 - 60 skud pr. deltager. Banen udsteder efter endt skydning skydebeviser, som efterhånden er obligatorisk for at kunne deltage i stats jagter i Tyskland.
Efter skydningen er der bestilt spisning på den lokale ”Gaststätte”.
Der er 12 pladser og der skydes fra 17.00 – 19.00. Afgangstid fra Sønderborg og kørselshold aftales kort inden afgang. HUSK europæisk våbenpas og aflåst våbenkuffert/foderal
Prisen for skydningen er ca. 20 Euro per deltager, dertil komme kørsel og bespisning.
Kontaktperson: Chresten Waldemar, 23290328, Mail: cw@linak.com

April

Hundetræning

Tirsdag den 5. april kl. 1900
Vi starter træningen tirsdag den 5. april, kl. 1900 og fortsætter de efterfølgende 5 tirsdage.
Træningen består af:
Hvalpetræning
Lydighedstræning
Apporteringstræning
Den første aften er mødestedet i jagthuset Kær Vestermark, Skydebanevej 7. Her er der introduktion og præsentation af trænerne og registrering af deltagerne. Herefter starter træningen med henblik på at få hundene placeret på de rigtige hold.
Faste trænere bliver:
Grethe Kraft Andersen
Peter Jensen
René Jørgensen
Benny Feike
Flemming Esbensen
Herudover vil der blive lejlighedsvis hjælp fra øvrige trænere.
Pris for deltagelse er kr. 375,-
Deltagerprisen bedes overført til kontonummer: Reg. Nr.: 7257 kontonummer: 1435741
(Husk at anføre navn + hundetræning)
Evt. spørgsmål bedes rettet til Grethe, pr. mail: guthe.k@me.com

Riffelskydning og flugtskydning

Lørdag den 9. april.
På skydebanen på Kær samt ved Bygegaard.
Mød op til ”store Skydedag” og medbring både riffel og haglgevær,

Riffelskydning:
Indskydning og træning. På skydebanen Kær,
Kl. 0900 - 1400
Indskrivning slutter 1,5 time før sluttidspunktet.
Bemærk: Der må skydes med jagtammunition (blødnæset).
Største tilladte kaliber er 9,3x62.
Der vil være mulighed for indskydning af salonrifler cal. 22 og 17 HMR
Prisen for at skyde er 50 kr.
Alle med gyldigt jagttegn og våbentilladelse er velkomne.
NB: Der skydes fra 100 meter fra kl. 0900 - 1230. Fra 200 meter, kl. 1230 – 1400.

Træning til riffelprøve:
Der vil være god hjælp til dem der skal til riffelprøve. Både teori, praktisk skydning og sikkerhed. Husk at medbringe de hjælpemidler man ønsker at anvende til prøven.

Kontaktperson: Tommy Gram Knudsen, mobil: 25 16 17 01, Mail: tgk@interdane.com

Kl. 0930 - 1400
Program for dagen: Flugtskydning:

Kl. 0930 – Indskrivning af og betaling fra deltagende skytter.
Kl. 1000 – Banerne startes op.
Kl. 1200 – Grillen startes – Der kan købes øl, vand og pølser m. brød.
Indskrivning slutter én time før sluttidspunktet kl. 1400.
Der vil i løbet af dagen være mulighed for omstilling til mere jagtrelevant placering, hvor vi kan gå ”ud i marken” og se på lidt mere specielle vinkler på duerne.
Pris: Skydning under kyndig vejledning inkl. 2 kasser patroner til kr. 125,-
Dagen foregår under afslappede og uformelle forhold.

Kontaktpersoner:
Jørgen Lassen, mail: lassen@nyit.dk Tlf.: 23727783
Flemming Esbensen, mail: fesbensen@danfoss.com Tlf.: 21469406

Riffelskydning

Indskydning og træning. På skydebanen Kær,
lørdag den 30. april, kl. 0900 - 1400
Indskrivning slutter 1,5 time før sluttidspunktet.
Bemærk: Der må skydes med jagtammunition (blødnæset).
Største tilladte kaliber er 9,3x62.
Der vil være mulighed for indskydning af salonrifler cal. 22 og 17 HMR
Prisen for at skyde er 50 kr.
Alle med gyldigt jagttegn og våbentilladelse er velkomne.
NB: Der skydes fra 100 meter fra kl. 0900 - 1230. Fra 200 meter, kl. 1230 – 1400.

Træning til riffelprøve:
Der vil være god hjælp til dem der skal til riffelprøve. Både teori, praktisk skydning og sikkerhed. Husk at medbringe de hjælpemidler man ønsker at anvende til prøven.

Kontaktperson: Tommy Gram Knudsen, mobil: 25 16 17 01, Mail: tgk@interdane.com

Maj

Riffelskydning

Indskydning og træning. På skydebanen Kær,
lørdag den 7. maj, kl. 0900 – 1400.
Indskrivning slutter 1,5 time før sluttidspunkterne,
Bemærk: Der må skydes med jagtammunition (blødnæset).
Største tilladte kaliber er 9,3x62.
Der vil være mulighed for indskydning af salonrifler cal. 22 og 17 HMR
Prisen for at skyde er 50 kr.
Alle med gyldigt jagttegn og våbentilladelse er velkomne.
NB: Der skydes fra kun fra 100 meter.

Træning til riffelprøve:
Der vil være god hjælp til dem der skal til riffelprøve. Både teori, praktisk skydning og sikkerhed. Husk at medbringe de hjælpemidler man ønsker at anvende til prøven.

Kontaktperson: Tommy Gram Knudsen, mobil: 25 16 17 01, Mail: tgk@interdane.com

Riffelskydning

Indskydning og træning. På skydebanen Kær,
lørdag den 14. maj, kl. 0900 – 1400.
Indskrivning slutter 1,5 time før sluttidspunkterne,
Bemærk: Der må skydes med jagtammunition (blødnæset).
Største tilladte kaliber er 9,3x62.
Der vil være mulighed for indskydning af salonrifler cal. 22 og 17 HMR
Prisen for at skyde er 50 kr.
Alle med gyldigt jagttegn og våbentilladelse er velkomne.
NB: Der skydes fra 100 meter fra kl. 0900 - 1230. Fra 200 meter, kl. 1230 – 1400.

Træning til riffelprøve:
Der vil være god hjælp til dem der skal til riffelprøve. Både teori, praktisk skydning og sikkerhed. Husk at medbringe de hjælpemidler man ønsker at anvende til prøven.

Kontaktperson: Tommy Gram Knudsen, mobil: 25 16 17 01, Mail: tgk@interdane.com

Juni

Arbejds- og aktivitetsdag for hele familien

Lørdag den 11. juni, kl. 0900 - 1600.
Vi starter dagen kl. 0900 med fordeling af opgaver.
Når vi er færdige med arbejdet kl. ca. 1300, støder kærester og ægtefæller til, og vi går over til 2. del af dagen.
Den består af et kulinarisk indslag med forret, vildt fra grill og dessert.
Foreningen er vært ved mad og drikkevarer.
Af hensyn til planlægning, indkøb mv, er tilmelding nødvendig. Dette skal ske pr. mail:
Senest søndag den 5. juni.
Kontaktperson: Brian Rasmussen
Mail: brirasmussen2@danfoss.com