Program 2. halvår 2019

August

Udflugt til GAME FAIR 2019 på Brahetrolleborg

Lørdag den 3. august 2019
Der er stadig enkelte ledige pladser. Tilmelding! Venligst snarest muligt.
Programmet for dagen er følgende:

 • 0700: Afgang fra Skydebanevej. (Mulighed for påstigning i Fynshav).
 • 0800: Afgang med færgen fra Fynshav til Bøjden.
  Under overfarten serveres der morgenmad.
 • 1045: Ankomst til Brahetrolleborg.
 • 1045 – 1500: Overværelse af GAME FAIR
  se hjemmesiden: www.btgf.dk
 • Ca. 1230: Fælles frokost.
 • 1700: Afgang med færgen fra Bøjden til Fynshav.
 • 1830: Ankomst til Sønderborg.

(Ovennævnte tider er ca. tider)
Prisen for alt dette: Bustur, færgeoverfart. Morgenmad, entré samt frokost, er kr. 100,- pr voksen deltager. Beløbet bedes indbetalt ved tilmeldingen.
Konto nr.: Reg. Nr.: 7257 Kontonummer: 1219376 (Husk at anføre navn)
Tilmelding, der sker efter ”først til mølle” princippet, af hensyn til pladser i bussen, bedes foretaget snarest muligt og senest 7. juli 2019 til:
Flemming Nielsen pr. mail: flemming.nielsen@live.dk.
Ved tilmeldingen bedes oplyst om der ønskes påstigning i færgehavnen i Fynshav.
Endvidere alderen på børn der deltager på turen.

Hundetræning

Vi starter træningen tirsdag den 6. august, kl. 1900 og fortsætter de efterfølgende 8 tirsdage.
Træningen består af:
Hvalpetræning
Lydighedstræning
Apporteringstræning
Den første aften er mødestedet i jagthuset Kær Vestermark, Skydebanevej 7. Her er der introduktion og præsentation af trænerne og registrering af deltagerne. Herefter starter træningen med henblik på at få hundene placeret på de rigtige hold.
Faste trænere bliver:
Grethe Kraft Andersen. Mail: guthe.k@me.com. Tlf.: 26359216
Jørn Thomsen. Mail: jrommethomsen@gmail.com. Tlf.: 60647624
Jacob Kaufmann. Mail: Jkaufmann77@gmail.com. Tlf.: 30664049
Rene Jørgensen. Mail: tovrup@gmail.com.
Peter Jensen. Tlf.: 40624043
Herudover vil der blive lejlighedsvis hjælp fra øvrige trænere.
Pris for deltagelse er kr. 375,-
Deltagerprisen bedes overført til kontonummer: Reg. Nr.: 7257 kontonummer: 1219376
(Husk at anføre navn + hundetræning)
Evt. spørgsmål bedes rettet til Grethe, mobil 26359216 eller pr. mail: guthe.k@me.com

Riffelskydning

Indskydning og træning. På skydebanen Kær,
lørdag den 10. august, kl. 10–14.
Indskrivning slutter én time før sluttidspunkterne,
Bemærk: Der må skydes med jagtammunition (blødnæset).
Største tilladte kaliber er 9,3x62.
Der vil være mulighed for indskydning af salonrifler cal. 22 og 17 HMR
Prisen for at skyde er 50 kr.
Alle med gyldigt jagttegn og våbentilladelse er velkomne.
Til skydningen kan der købes øl og vand
Kontaktperson: Tommy Gram Knudsen, mobil: 25 16 17 01, Mail: tgk@interdane.com

Riffelskydning

Indskydning og træning. På skydebanen Kær.
Tirsdag den 13. august, kl. 16 til 20.
På skydebanen Kær.
Indskrivning slutter én time før sluttidspunktet.
Bemærk: Der må skydes med jagtammunition (blødnæset).
Største tilladte kaliber er 9,3x62.
Prisen for at skyde er 50 kr.
Alle med gyldigt jagttegn og våbentilladelse er velkomne.
Kontaktperson: Tommy Gram Knudsen, mobil: 25 16 17 01, Mail: tgk@interdane.com

Riffelskydning og flugtskydning

Lørdag den 24. august
På skydebanen på Kær samt ved Bygegaard.
Mød op til ”store Skydedag” og medbring både riffel og haglgevær Riffelskydning:
På skydebanen Kær, kl. 10 – 14.
Indskrivning slutter kl. 1300
Bemærk: Der må skydes med jagtammunition (blødnæset).
Største tilladte kaliber er 9,3x62.
Prisen for at skyde er 50 kr.
Alle med gyldigt jagttegn og våbentilladelse er velkomne.
Kontaktperson: Tommy Gram Knudsen, mobil: 25 16 17 01, Mail: tgk@interdane.com

Flugtskydning:
Program for dagen:
Kl. 0930 – Indskrivning af og betaling fra deltagende skytter.
Kl. 1000 – Banerne startes op.
Kl. 1200 – Grillen startes – Der kan købes øl, vand og pølser m. brød.
Indskrivning slutter én time før sluttidspunktet kl. 1400.
Der vil i løbet af dagen være mulighed for omstilling til mere jagtrelevant placering, hvor vi kan gå ”ud i marken” og se på lidt mere specielle vinkler på duerne.
Pris: Skydning under kyndig vejledning inkl. 2 kasser patroner til kr. 125,-
Dagen foregår under afslappede og uformelle forhold.
Kontaktpersoner:
Jørgen Lassen, mail: lassen@nyit.dk Tlf.: 23727783
Flemming Esbensen, mail: fesbensen@danfoss.com Tlf.: 21469406

September

Riffelskydning

Indskydning og træning. På skydebanen Kær.
Tirsdag den 3. september, kl. 16 til 20.
På skydebanen Kær.
Indskrivning slutter én time før sluttidspunktet.
Bemærk: Der må skydes med jagtammunition (blødnæset).
Største tilladte kaliber er 9,3x62.
Prisen for at skyde er 50 kr.
Alle med gyldigt jagttegn og våbentilladelse er velkomne.
Kontaktperson: Tommy Gram Knudsen, mobil: 25 16 17 01, Mail: tgk@interdane.com

Vildtsygdomme og hygiejne

Torsdag den 12. september, kl. 1800 – 2200
Sted: Jagthuset, Skydebanevej 7, 6400 Sønderborg
Pris: Kr. 575,-
Konto nr.: 7257 - 1219376

Målgruppe: Jægere, der ønsker at få indblik i hvor vigtigt det er at håndtere de nedlagte dyr korrekt, madlavningen begynder allerede i skoven når dyret brækkes…!
Kurset opfylder også kravene i forhold til ”Kündigen person”, altså det Tyske hygiejne kursus som mange Forst-amter forlanger i forbindelse med drivjagter og bukkejagter i Tyskland.
Jægere, der ønsker at videresælge større mængder vildt til vildthåndteringsvirksomheder.
Indhold:

 • Vildtlevende vildts normale anatomi, fysiologi og adfærd.
 • Unormal adfærd og patologiske ændringer som følge af sygdomme, miljøforurening eller andre faktorer, der kan påvirke menneskers sundhed, hvis vildtet spises.
 • Hygiejnebestemmelser og korrekte metoder til håndtering, transport og udtagning af organer m.v. efter aflivning af vildtlevende vildt.
 • Lovgivning og administrative bestemmelser om dyre- og folkesundhed og hygiejne i forbindelse med afsætning af levende vildt.

Praktisk: Sønderborg Jagtforening er vært ved grillpølser, øl/vand samt kaffe og småkager. Kurset starter præcis kl 18:00
Efter kurset udsteder underviseren kursusbevis på dansk, engelsk og tysk. Deltagere skal medbringe jagttegn, da jagttegnsnummeret bruges som registrering af kursusdeltagelse.
Underviser: Dyrlæge fra DTU-Veterinærinstituttet.
Tilmelding: Senest søndag den 26. august, til Chresten Waldemar mobil: 23290328 eller cw@linak.com
Deltagerantal: Maks. 25 deltagere efter først til mølle-princippet, alle kan deltage.

Riffelskydning

Indskydning og træning. På skydebanen Kær,
lørdag den 14. september, kl. 10–14.
Indskrivning slutter én time før sluttidspunkterne,
Bemærk: Der må skydes med jagtammunition (blødnæset).
Største tilladte kaliber er 9,3x62.
Der vil være mulighed for indskydning af salonrifler cal. 22 og 17 HMR
Prisen for at skyde er 50 kr.
Alle med gyldigt jagttegn og våbentilladelse er velkomne.
Til skydningen kan der købes øl og vand
Kontaktperson: Tommy Gram Knudsen, mobil: 25 16 17 01, Mail: tgk@interdane.com

Skydebiograf i Tellingstedt

Torsdag den 19. september
Turen gennemføres som en ”light version”, der tilstræbes gennemført med 12 deltagere, der hver skyder relativt få skud.
Skydning til løbende vildt, medbring din egen riffel og ammunition. Der skydes på indendørs bane på film lærred, med forskellige jagt situationer. Efter afgivet skud er der øjeblikkelig markering af træf.
Der skal påregnes et patronforbrug på 40 - 60 skud pr. deltager. Banen udsteder efter endt skydning skydebeviser, som efterhånden er obligatorisk for at kunne deltage i stats jagter i Tyskland.
Efter skydningen er der bestilt spisning på den lokal ”Gaststätte”.
Der er 12 pladser og der skydes fra 17.00 – 19.00. Afgangstid fra Sønderborg og kørselshold aftales kort inden afgang. HUSK europæisk våbenpas og aflåst våbenkuffert/foderal
Prisen for skydningen er ca. 20 Euro per deltager, dertil komme kørsel og bespisning.
Kontaktperson: Chresten Waldemar, 23290328, mail: cw@linak.com

Oksbøl Hjortebane – træning til løbende vildt

Lørdag den 22. september.
Der skydes fra kl. 0900 til kl. ca. 1400.
Vi mødes på hjortebanen i Oksbøl kl. 0845, hvor vi indtager morgenmaden. Herunder bliver dagens forløb gennemgået.
Der skydes fra afstande på 100, 80 og 40 meter.
Der må skydes med alle gængse kalibre.
Der skal påregnes et ammunitionsbehov på ca. 100 skud. Prisen for at deltage er ca. 250,- kr, incl. Morgenmad.
Der kan max deltage 10 jægere i arrangementet. ”Først til mølle” princippet gælder ved tilmelding.
Husk: selv at medbringe drikkevarer.
Aftaler om samkørsel foretages forud blandt deltagerne.
Kontaktperson: Tommy Gram Knudsen, mobil: 25 16 17 01, Mail: tgk@interdane.com

Riffelskydning (langdistance)

Skydning på afstandene 100, 200 og 300 meter.
På skydebanen Kær,
lørdag den 28. september, kl. 9–15.
Bemærk: Der må skydes med jagtammunition (blødnæset).
Største tilladte kaliber er 9,3x62.
Der skydes fra afstandene på følgende præcise tidspunkter.
100 meter 9.00 til 10.30.
200 meter 10.30 til 12.30.
300 meter 12.30 til 15.00.
Prisen for at skyde er 50 kr.
Alle med gyldigt jagttegn og våbentilladelse er velkomne.
Til skydningen kan der købes øl og vand
Kontaktperson: Tommy Gram Knudsen, mobil: 25 16 17 01, Mail: tgk@interdane.com

Oktober

Skydebiograf i Tellingstedt

Torsdag den 3. oktober.
Turen gennemføres som en ”hardcore” version, hvor deltagerne skyder mange skud.
Skydning til løbende vildt, medbring din egen riffel og ammunition. Der skydes på indendørs bane på filmlærred, med forskellige jagt situationer. Efter afgivet skud er der øjeblikkelig markering af træf.
Der skal påregnes et patronforbrug på 75 -100 skud per. deltager. Banen udsteder efter endt skydning skydebeviser, som efterhånden er obligatorisk for at kunne deltage i stats jagter i Tyskland.
Efter skydningen er der bestilt spisning på den lokal ”Gaststätte”.
Der er 8 - 10 pladser og der skydes fra 17.00 – 19.00. Afgangstid fra Sønderborg og kørselshold aftales kort inden afgang. HUSK europæisk våbenpas og aflåst våbenkuffert/foderal
Prisen for skydningen er ca. 25 Euro per deltager, dertil komme kørsel og bespisning.
Kontaktperson: Chresten Waldemar, 23290328, mail: cw@linak.com

Oksbøl Hjortebane – træning til løbende vildt

Lørdag den 19. oktober.
Der skydes fra kl. 0900 til kl. ca. 1400.
Vi mødes på hjortebanen i Oksbøl kl. 0845, hvor vi indtager morgenmaden. Herunder bliver dagens forløb gennemgået.
Der skydes fra afstande på 100, 80 og 40 meter.
Der må skydes med alle gængse kalibre.
Der skal påregnes et ammunitionsbehov på ca. 100 skud. Prisen for at deltage er ca. 250,- kr, incl. Morgenmad.
Der kan max deltage 10 jægere i arrangementet. ”Først til mølle” princippet gælder ved tilmelding.
Husk: selv at medbringe drikkevarer.
Aftaler om samkørsel foretages forud blandt deltagerne.
Kontaktperson: Tommy Gram Knudsen, mobil: 25 16 17 01, Mail: tgk@interdane.com