Program 2. halvår 2021

August

Riffelskydning:
Indskydning og træning.
På skydebanen Kær,
lørdag den 14. august, kl. 10–15.
Der skydes fra 100 m, kl. 10 – 13.
Og fra 200 m, kl. 13 - 15
Indskrivning slutter én time før sluttidspunkterne,
Bemærk: Der må skydes med jagtammunition (blødnæset).
Største tilladte kaliber er 9,3x62.
Der vil være mulighed for indskydning af salonrifler cal. 22 og 17 HMR
Prisen for at skyde er 50 kr.
Alle med gyldigt jagttegn og våbentilladelse er velkomne.
Kontaktperson: Tommy Gram Knudsen, mobil: 25 16 17 01, Mail: tgk@interdane.com

Udflugt til GAME FAIR 2021 på Brahetrolleborg:
Lørdag den 7. august.
For medlemmer, koner/kærester samt børn
Programmet for dagen er følgende:
0700: Afgang fra Skydebanevej. (Mulighed for påstigning i Fynshav).
0800: Afgang med færgen fra Fynshav til Bøjden. Under overfarten serveres der morgenmad.
1045: Ankomst til Brahetrolleborg.
1045 – 1500: Overværelse af GAME FAIR (se hjemmesiden: www.btgf.dk).
1700: Afgang med færgen fra Bøjden til Fynshav.
1830: Ankomst til Sønderborg.
(Ovennævnte tider er ca. tider)

Prisen for alt dette: Bustur, færgeoverfart. Morgenmad og entré, er kr. 100,- pr voksen deltager. Beløbet bedes indbetalt ved tilmeldingen.
Konto nr.: Reg. Nr.: 7257 Kontonummer: 1435741 (Husk at anføre navn)
Tilmelding, der sker efter ”først til mølle” princippet, af hensyn til pladser i bussen, bedes foretaget snarest muligt og senest 4. juli 2021 til: Flemming Nielsen pr. mail: flemming.nielsen@live.dk.
Ved tilmeldingen bedes oplyst om der ønskes påstigning i færgehavnen i Fynshav.
Endvidere alderen på børn der deltager på turen.

Hundetræning:
Vi starter træningen tirsdag den 10. august, kl. 1900 og fortsætter de efterfølgende 5 tirsdage.
Træningen består af:
Hvalpetræning
Lydighedstræning
Apporteringstræning

Den første aften er mødestedet i jagthuset Kær Vestermark, Skydebanevej 7. Her er der introduktion og præsentation af trænerne og registrering af deltagerne. Herefter starter træningen med henblik på at få hundene placeret på de rigtige hold.
Faste trænere bliver:
Grethe Kraft Andersen. Mail: guthe.k@me.com. Tlf.: 26359216
Rene Jørgensen. Mail: tovrup26@gmail.com. Tlf.: 23256546
Meik Lohmann. Mail: m.n.1987@live.dk. Tlf.: 51207041
Flemming Esbensen. Mail: fesbensen@danfoss.com. Tlf.: 21469406

Herudover vil der blive lejlighedsvis hjælp fra øvrige trænere.
Pris for deltagelse er kr. 375,-
Deltagerprisen bedes overført til kontonummer: Reg. Nr.: 7257 kontonummer: 1435741
(Husk at anføre navn + hundetræning)
Evt. spørgsmål bedes rettet til Grethe, mobil 26359216 eller pr. mail: guthe.k@me.com.

Riffelskydning:
Indskydning og træning fra 100 m.
På skydebanen Kær.
Lørdag den 21. august, kl. 10 - 15.
På skydebanen Kær.
Indskrivning slutter én time før sluttidspunktet.
Bemærk: Der må skydes med jagtammunition (blødnæset).
Største tilladte kaliber er 9,3x62.
Prisen for at skyde er 50 kr.
Alle med gyldigt jagttegn og våbentilladelse er velkomne.
Kontaktperson: Tommy Gram Knudsen, mobil: 25 16 17 01, Mail: tgk@interdane.com

September

Riffelskydning og flugtskydning.
Lørdag den 4. september
På skydebanen på Kær samt ved Bygegaard.
Mød op til ”store Skydedag” og medbring både riffel og haglgevær,

Riffelskydning:
På skydebanen Kær, kl. 10 – 15.
Indskrivning slutter kl. 1400
Der skydes fra 100 m.
Bemærk: Der må skydes med jagtammunition (blødnæset).
Største tilladte kaliber er 9,3x62.
Prisen for at skyde er 50 kr.
Alle med gyldigt jagttegn og våbentilladelse er velkomne.

Kontaktperson: Tommy Gram Knudsen, mobil: 25 16 17 01, Mail: tgk@interdane.com

Flugtskydning:
Program for dagen:
Kl. 0930 – Indskrivning af og betaling fra deltagende skytter.
Kl. 1000 – Banerne startes op.
Kl. 1200 – Grillen startes – Der kan købes øl, vand og pølser m. brød.
Indskrivning slutter én time før sluttidspunktet kl. 1400.
Der vil i løbet af dagen være mulighed for omstilling til mere jagtrelevant placering, hvor vi kan gå ”ud i marken” og se på lidt mere specielle vinkler på duerne.
Pris: Skydning under kyndig vejledning inkl. 2 kasser patroner til kr. 125,-
Dagen foregår under afslappede og uformelle forhold.

Kontaktpersoner:
Jørgen Lassen, mail: lassen@nyit.dk Tlf.: 23727783
Flemming Esbensen, mail: fesbensen@danfoss.com Tlf.: 21469406

Riffelskydning
Indskydning og træning. Fra 100 m skydelinien.
På skydebanen Kær.
Lørdag 18. september, kl. 10 til 15.
Der skydes fra 100 m kl. 10 – 13 og fra 200 m, kl. 13 – 15.
Indskrivning slutter én time før sluttidspunktet.
Bemærk: Der må skydes med jagtammunition (blødnæset).
Største tilladte kaliber er 9,3x62.
Prisen for at skyde er 50 kr.
Alle med gyldigt jagttegn og våbentilladelse er velkomne.
Kontaktperson: Tommy Gram Knudsen, mobil: 25 16 17 01, Mail: tgk@interdane.com

Jægermiddag
Lørdag den 25. september, kl. 1300
Bestyrelsen er bekendt med at nogen medlemmer allerede var tilmeldt og betalt i foråret.
For at få overblik over deltagelsen, bedes alle uanset om der tidligere er foretaget tilmelding, tilmelde sig arrangementet.
De som allerede har betalt, bedes anføre dette ved tilmeldingen.
Huskokkene tilbereder en solid middag, bestående af forret, hovedret samt dessert.
Hertil diverse vine.
Af hensyn til pladsforholdene, er deltagerantallet begrænset. Tilmelding sker efter ”først til mølle” princippet.
Prisen for at deltage er kr. 100,- som bedes indbetalt på konto: Reg. nr. 7257 Kontonummer 1435741. Husk at påføre navn og jagtmiddag.
Tilmelding til Chresten Waldemar pr. mail, snarest belejligt og senest søndag den 6. september.
Mail: cw@linak.com