Program 2. halvår 2020

August

Hundetræning

Vi starter træningen tirsdag den 11. august, kl. 1900 og fortsætter de efterfølgende 7 tirsdage.
Træningen består af:
Hvalpetræning
Lydighedstræning
Apporteringstræning
Den første aften er mødestedet i jagthuset Kær Vestermark, Skydebanevej 7. Her er der introduktion og præsentation af trænerne og registrering af deltagerne. Herefter starter træningen med henblik på at få hundene placeret på de rigtige hold.
Faste trænere bliver:
Grethe Kraft Andersen, guthe.k@me.com, Tlf.: 26 35 92 16
Jørn Thomsen, jrommethomsen@gmail.com, Tlf.: 60 64 76 24
Jacob Kaufmann, Jkaufmann77@gmail.com, Tlf.: 30 66 40 49
Rene Jørgensen, tovrup@gmail.com, Tlf.: 23 25 65 46
Peter Jensen, Petjen72@gmail.com, Tlf.: 40 62 40 43
Meik Lohmann, m.n1987@live.dk, Tlf.: 51 20 70 41
Herudover vil der blive lejlighedsvis hjælp fra øvrige trænere.
Pris for deltagelse er kr. 375,-
Deltagerprisen bedes overført til kontonummer: Reg. Nr.: 7257 kontonummer: 1219376
(Husk at anføre navn + hundetræning)
Evt. spørgsmål bedes rettet til Grethe, mobil 26359216 eller pr. mail: guthe.k@me.com

Riffelskydning

Indskydning og træning. På skydebanen Kær.
Lørdag den 22. august, kl. 09 til 15.
På skydebanen Kær.
Indskrivning slutter én time før sluttidspunktet.
Bemærk: Der må skydes med jagtammunition (blødnæset).
Største tilladte kaliber er 9,3x62.
Prisen for at skyde er 50 kr.
Alle med gyldigt jagttegn og våbentilladelse er velkomne.
Kontaktperson: Tommy Gram Knudsen, mobil: 25 16 17 01, Mail: tgk@interdane.com

September

Riffelskydning og flugtskydning

Lørdag den 5. september
På skydebanen på Kær samt ved Bygegaard.
Mød op til ”store Skydedag” og medbring både riffel og haglgevær Riffelskydning:
På skydebanen Kær, kl. 10 – 14.
Indskrivning slutter kl. 1300
Bemærk: Der må skydes med jagtammunition (blødnæset).
Største tilladte kaliber er 9,3x62.
Prisen for at skyde er 50 kr.
Alle med gyldigt jagttegn og våbentilladelse er velkomne.
Kontaktperson: Tommy Gram Knudsen, mobil: 25 16 17 01, Mail: tgk@interdane.com

Flugtskydning:
Program for dagen:
Kl. 0930 – Indskrivning af og betaling fra deltagende skytter.
Kl. 1000 – Banerne startes op.
Kl. 1200 – Grillen startes – Der kan købes øl, vand og pølser m. brød.
Indskrivning slutter én time før sluttidspunktet kl. 1400.
Der vil i løbet af dagen være mulighed for omstilling til mere jagtrelevant placering, hvor vi kan gå ”ud i marken” og se på lidt mere specielle vinkler på duerne.
Pris: Skydning under kyndig vejledning inkl. 2 kasser patroner til kr. 125,-
Dagen foregår under afslappede og uformelle forhold.
Kontaktpersoner:
Jørgen Lassen, mail: lassen@nyit.dk Tlf.: 23727783
Flemming Esbensen, mail: fesbensen@danfoss.com Tlf.: 21469406

Riffelskydning

Indskydning og træning. På skydebanen Kær.
Lørdag den 5. september, kl. 10 til 14.
På skydebanen Kær.
Indskrivning slutter én time før sluttidspunktet.
Bemærk: Der må skydes med jagtammunition (blødnæset).
Største tilladte kaliber er 9,3x62.
Prisen for at skyde er 50 kr.
Alle med gyldigt jagttegn og våbentilladelse er velkomne.
Kontaktperson: Tommy Gram Knudsen, mobil: 25 16 17 01, Mail: tgk@interdane.com

Jægermiddag

Lørdag den 26. september, kl. 1300
Arrangementet måtte p.g.a. corona, desværre aflyses i foråret.
Bestyrelsen er bekendt med at nogen medlemmer allerede var tilmeldt og betalt i foråret.
For at få overblik over deltagelsen, bedes alle uanset om der tidligere er foretaget tilmelding, tilmelde sig arrangementet.
De som allerede har betalt, bedes anføre dette ved tilmeldingen.

Huskokkene tilbereder en solid middag, bestående af forret, hovedret samt dessert.
Hertil diverse vine.
Af hensyn til pladsforholdene, er deltagerantallet begrænset. Tilmelding sker efter ”først til mølle” princippet.
Prisen for at deltage er kr. 100,- som bedes indbetalt på konto: Reg. nr. 7257 Kontonummer 1219376. Husk at påføre navn og jagtmiddag.
Tilmelding til Chresten Waldemar pr. mail, senest søndag den 10. marts.
Mail: cw@linak.com