Skydning – 1. halvår

Marts

Skydebiograf i Tellingstedt

Torsdag den 19. marts
Turen gennemføres som en ”light version”, der tilstræbes gennemført med 12 deltagere, der hver skyder relativt få skud.
Skydning til løbende vildt, medbring din egen riffel og ammunition.
Der skydes på indendørs bane på film lærred, med forskellige jagt situationer. Efter afgivet skud er der øjeblikkelig markering af træf.
Der skal påregnes et patronforbrug på 40 - 60 skud pr. deltager. Banen udsteder efter endt skydning skydebeviser, som efterhånden er obligatorisk for at kunne deltage i stats jagter i Tyskland.
Efter skydningen er der bestilt spisning på den lokal ”Gaststätte”.
Der er 12 pladser og der skydes fra 17.00 – 19.00.
Afgangstid fra Sønderborg og kørselshold aftales kort inden afgang.
HUSK europæisk våbenpas og aflåst våbenkuffert/foderal
Prisen for skydningen er ca. 20 Euro per deltager, dertil kommer kørsel og bespisning.
Kontaktperson: Chresten Waldemar, Tlf. 23 29 03 28 mail: cw@linak.com

April

Skydebiograf i Tellingstedt

Torsdag den 2. april.
Turen gennemføres som en ”hardcore” version, hvor deltagerne skyder mange skud.
Skydning til løbende vildt, medbring din egen riffel og ammunition.
Der skydes på indendørs bane på film lærred, med forskellige jagt situationer. Efter afgivet skud er der øjeblikkelig markering af træf.
Der skal påregnes et patronforbrug på 75 -100 skud per. deltager.
Banen udsteder efter endt skydning skydebeviser, som efterhånden er obligatorisk for at kunne deltage i stats jagter i Tyskland.
Efter skydningen er der bestilt spisning på den lokale ”Gaststätte”.
Der er 8 - 10 pladser og der skydes fra 17.00 – 19.00.
Afgangstid fra Sønderborg og kørselshold aftales kort inden afgang.
HUSK europæisk våbenpas og aflåst våbenkuffert/foderal
Prisen for skydningen er ca. 25 Euro per deltager, dertil kommer kørsel og bespisning.
Kontaktperson: Chresten Waldemar, Tlf. 23 29 03 28 mail: cw@linak.com

Riffelskydning

Indskydning og træning. På skydebanen Kær,
lørdag den 4. april, kl. 10–14.
Indskrivning slutter én time før sluttidspunkterne,
Bemærk: Der må skydes med jagtammunition (blødnæset).
Største tilladte kaliber er 9,3x62.
Der vil være mulighed for indskydning af salonrifler cal. 22 og 17 HMR
Prisen for at skyde er 50 kr.
Alle med gyldigt jagttegn og våbentilladelse er velkomne.
Kontaktperson:
Tommy Gram Knudsen, Tlf.: 25 16 17 01, Mail: tgk@interdane.com

Riffelskydning

Oksbøl Hjortebane – træning til løbende vildt.
Lørdag den 4. april.
Afgang fra Sønderborg kl. 0645
Der skydes fra kl. 0900 til kl. ca. 1500.
Vi mødes på hjortebanen i Oksbøl kl. 0845, hvor vi indtager morgenmaden. Herunder bliver dagens forløb gennemgået.
Der skydes fra afstande på 100, 80 og 40 meter.
Der skal påregnes et ammunitionsbehov på ca. 100 skud. Prisen for at deltage er ca. 250,- kr, incl. Morgenmad.
Der kan max deltage 10 jægere i arrangementet. ”Først til mølle” princippet gælder ved tilmelding.
Husk: selv at medbringe drikkevarer.
Aftaler om samkørsel foretages forud blandt deltagerne.
Kontaktperson og tilmelding pr. mail til:
Tommy Gram Knudsen, Tlf.: 25 16 17 01, Mail: tgk@interdane.com

Riffelskydning

Indskydning og træning. På skydebanen Kær,
lørdag den 25. april, kl. 10–14.
Indskrivning slutter én time før sluttidspunkterne,
Bemærk: Der må skydes med jagtammunition (blødnæset).
Største tilladte kaliber er 9,3x62.
Der vil være mulighed for indskydning af salonrifler cal. 22 og 17 HMR
Prisen for at skyde er 50 kr.
Alle med gyldigt jagttegn og våbentilladelse er velkomne.
Bemærk:
Skytter der skal til riffelprøve, er særdeles velkomne til at komme og skydetræne samt indøve procedurer og regler for riffelprøven. Dr vil være baner der er forbeholdt denne træning samt være
uddannede riffelinstruktører til stede.
Kontaktperson: Tommy Gram Knudsen, Tlf.: 25 16 17 01, Mail: tgk@interdane.com

Maj

Riffelskydning og flugtskydning

Lørdag den 2. maj.
På skydebanen på Kær samt ved Bygegaard.
Riffelskydning:
På skydebanen Kær, kl. 9 – 15.
Indskrivning slutter kl. 1400
Bemærk: Der må skydes med jagtammunition (blødnæset).
Største tilladte kaliber er 9,3x62.
Prisen for at skyde er 50 kr.
Alle med gyldigt jagttegn og våbentilladelse er velkomne.
Kontaktperson: Tommy Gram Knudsen, mobil: 25 16 17 01, Mail: tgk@interdane.com
Bemærk:
Skytter der skal til riffelprøve, er særdeles velkomne til at komme og skydetræne samt indøve
procedurer og regler for riffelprøven. Dr vil være baner der er forbeholdt denne træning samt være
uddannede riffelinstruktører til stede.

Flugtskydning:
Program for dagen:
Kl. 0930 – Indskrivning af og betaling fra deltagende skytter.
Kl. 1000 – Banerne startes op.
Kl. 1200 – Grillen startes – Der kan købes øl, vand og pølser m. brød.
Indskrivning slutter én time før sluttidspunktet kl. 1400.
Der vil i løbet af dagen være mulighed for omstilling til mere jagtrelevant placering, hvor vi kan gå ”ud i marken” og se på lidt mere specielle vinkler på duerne.
Pris: Skydning under kyndig vejledning inkl. 2 kasser patroner til kr. 125,-
Dagen foregår under afslappede og uformelle forhold.
Kontaktpersoner:
Jørgen Lassen, mail: lassen@nyit.dk Tlf.: 23727783
Flemming Esbensen, mail: fesbensen@danfoss.com Tlf.: 21469406

Riffelskydning

Oksbøl Hjortebane – træning til løbende vildt.
Søndag den 3. maj.
Afgang fra Sønderborg kl. 0645
Der skydes fra kl. 0900 til kl. ca. 1500.
Vi mødes på hjortebanen i Oksbøl kl. 0845, hvor vi indtager morgenmaden. Herunder bliver dagens forløb gennemgået.
Der skydes fra afstande på 100, 80 og 40 meter.
Der skal påregnes et ammunitionsbehov på ca. 100 skud. Prisen for at deltage er ca. 250,- kr, incl. Morgenmad.
Der kan max deltage 10 jægere i arrangementet. ”Først til mølle” princippet gælder ved tilmelding.
Husk: selv at medbringe drikkevarer.
Aftaler om samkørsel foretages forud blandt deltagerne
Kontaktperson og tilmelding pr. mail til:
Tommy Gram Knudsen
Tlf.: 25 16 17 01
Mail: tgk@interdane.com

Riffelskydning

Indskydning og træning. På skydebanen Kær,
torsdag den 14. maj, kl. 16 – 20.
Indskrivning slutter én time før sluttidspunkterne,
Bemærk: Der må skydes med jagtammunition (blødnæset).
Største tilladte kaliber er 9,3x62.
Der vil være mulighed for indskydning af salonrifler cal. 22 og 17 HMR
Prisen for at skyde er 50 kr.
Alle med gyldigt jagttegn og våbentilladelse er velkomne.
Kontaktperson: Tommy Gram Knudsen, mobil: 25 16 17 01, Mail: tgk@interdane.com

Riffelskydning

Indskydning og træning. På skydebanen Kær,
lørdag den 23. maj, kl. 9 – 15.
Indskrivning slutter én time før sluttidspunkterne,
Bemærk: Der må skydes med jagtammunition (blødnæset).
Største tilladte kaliber er 9,3x62.
Der vil være mulighed for indskydning af salonrifler cal. 22 og 17 HMR
Prisen for at skyde er 50 kr.
Alle med gyldigt jagttegn og våbentilladelse er velkomne.
Kontaktperson: Tommy Gram Knudsen, mobil: 25 16 17 01, Mail: tgk@interdane.com
Bemærk, der skydes fra:
100 meter fra kl. 0900 - 1030.
200 meter fra kl. 1030 - 1230.
300 meter fra kl. 1230 - 1500.

Juni

Riffelskydning

Indskydning og træning. På skydebanen Kær,
lørdag den 6. juni, kl. 10–14.
Indskrivning slutter én time før sluttidspunkterne,
Bemærk: Der må skydes med jagtammunition (blødnæset).
Største tilladte kaliber er 9,3x62.
Der vil være mulighed for indskydning af salonrifler cal. 22 og 17 HMR
Prisen for at skyde er 50 kr.
Alle med gyldigt jagttegn og våbentilladelse er velkomne.
Kontaktperson: Tommy Gram Knudsen, mobil: 25 16 17 01, Mail: tgk@interdane.com
Bemærk:
Der skydes fra 100 meter kl. 1000 – 1200 og fra 200 meter kl. 1200 - 1400