Skydning – 1. halvår

Juni

Riffelskydning

Indskydning og træning. På skydebanen Kær,
lørdag den 20. juni, kl. 10–14.
(Endelig vedtagelse af nye COVID19 reskriktioner afventes. Ved aflysning tilgår der INFO om dette).
Indskrivning slutter én time før sluttidspunkterne,
Bemærk: Der må skydes med jagtammunition (blødnæset).
Største tilladte kaliber er 9,3x62.
Der vil være mulighed for indskydning af salonrifler cal. 22 og 17 HMR
Prisen for at skyde er 50 kr.
Alle med gyldigt jagttegn og våbentilladelse er velkomne.
Kontaktperson: Tommy Gram Knudsen, mobil: 25 16 17 01, Mail: tgk@interdane.com
Bemærk:
Der skydes fra 100 meter kl. 1000 – 1200 og fra 200 meter kl. 1200 - 1400