Social 1. halvår 2022

Februar

Generalforsamling

Torsdag den 24. februar, kl. 1900 i Jagthuset på Kær.
Dagsorden i henhold til vedtægterne. (kan ses på hjemmesiden)
Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være foreningen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Efter generalforsamlingen, serveres der kaffe og brød.
Medbring jeres trofæ og/eller giv en god beretning om en jagtoplevelse.
Der vil være præmie til den bedste beretning eller trofæ.
Af hensyn til traktementet, bedes man venligst tilmelde sig pr. mail til Flemming Nielsen:
Mail: flemming.nielsen@live.dk

Klubaften

Mandag den 28. februar, kl. 1900
Kom til en spændende og interessant aften i foreningen, hvor aftenens tema er mårhunden.
Det er lykkedes foreningen, at få den lokale reguleringsjæger og mårhunde koordinator Mikael Jensen til at komme og give os et indblik i reguleringsarbejdet, herunder formål og metoder.
Der tages forbehold for coronasituationen.
Foreningen byder på kaffe og kage samt en forfriskning.
Mød op til en spændende aften.
For at sikre at der er kage nok til kaffen, bedes tilmelding foretaget til formanden Flemming Nielsen pr. mail: flemming.nielsen@live.dk

Marts

Jægermiddag

Lørdag den 12. marts, kl. 1300
Vi ”skyder” foråret i gang med et socialt og gastronomisk arrangement.
Huskokkene tilbereder en solid middag, bestående af forret, hovedret samt dessert.
Hertil diverse vine.
Af hensyn til pladsforholdene, er deltagerantallet begrænset. Tilmelding sker efter ”først til mølle” princippet.
Prisen for at deltage er kr. 100,- som bedes indbetalt på konto: Reg. nr. 7257 Kontonummer 1435741. Husk at påføre navn og jagtmiddag.
Tilmelding til Chresten Waldemar pr. mail, senest søndag den 6. marts.

Juni

Arbejds- og aktivitetsdag for hele familien

Lørdag den 11. juni, kl. 0900 - 1600.
Vi starter dagen kl. 0900 med fordeling af opgaver.
Når vi er færdige med arbejdet kl. ca. 1300, støder kærester og ægtefæller til, og vi går over til 2. del af dagen.
Den består af et kulinarisk indslag med forret, vildt fra grill og dessert.
Foreningen er vært ved mad og drikkevarer.
Af hensyn til planlægning, indkøb mv, er tilmelding nødvendig. Dette skal ske pr. mail:
Senest søndag den 5. juni.
Kontaktperson: Brian Rasmussen
Mail: brirasmussen2@danfoss.com