Social

August

Udflugt til GAME FAIR 2019 på Brahetrolleborg

Lørdag den 3. august 2019
Der er stadig enkelte ledige pladser. Tilmelding! Venligst snarest muligt.
Programmet for dagen er følgende:

 • 0700: Afgang fra Skydebanevej. (Mulighed for påstigning i Fynshav).
 • 0800: Afgang med færgen fra Fynshav til Bøjden.
  Under overfarten serveres der morgenmad.
 • 1045: Ankomst til Brahetrolleborg.
 • 1045 – 1500: Overværelse af GAME FAIR
  se hjemmesiden: www.btgf.dk
 • Ca. 1230: Fælles frokost.
 • 1700: Afgang med færgen fra Bøjden til Fynshav.
 • 1830: Ankomst til Sønderborg.

(Ovennævnte tider er ca. tider)
Prisen for alt dette: Bustur, færgeoverfart. Morgenmad, entré samt frokost, er kr. 100,- pr voksen deltager. Beløbet bedes indbetalt ved tilmeldingen.
Konto nr.: Reg. Nr.: 7257 Kontonummer: 1219376 (Husk at anføre navn)
Tilmelding, der sker efter ”først til mølle” princippet, af hensyn til pladser i bussen, bedes foretaget snarest muligt og senest 7. juli 2019 til:
Flemming Nielsen pr. mail: flemming.nielsen@live.dk.
Ved tilmeldingen bedes oplyst om der ønskes påstigning i færgehavnen i Fynshav.
Endvidere alderen på børn der deltager på turen.

September

Vildtsygdomme og hygiejne

Torsdag den 12. september, kl. 1800 – 2200
Sted: Jagthuset, Skydebanevej 7, 6400 Sønderborg
Pris: Kr. 575,-
Konto nr.: 7257 - 1219376

Målgruppe: Jægere, der ønsker at få indblik i hvor vigtigt det er at håndtere de nedlagte dyr korrekt, madlavningen begynder allerede i skoven når dyret brækkes…!
Kurset opfylder også kravene i forhold til ”Kündigen person”, altså det Tyske hygiejne kursus som mange Forst-amter forlanger i forbindelse med drivjagter og bukkejagter i Tyskland.
Jægere, der ønsker at videresælge større mængder vildt til vildthåndteringsvirksomheder.
Indhold:

 • Vildtlevende vildts normale anatomi, fysiologi og adfærd.
 • Unormal adfærd og patologiske ændringer som følge af sygdomme, miljøforurening eller andre faktorer, der kan påvirke menneskers sundhed, hvis vildtet spises.
 • Hygiejnebestemmelser og korrekte metoder til håndtering, transport og udtagning af organer m.v. efter aflivning af vildtlevende vildt.
 • Lovgivning og administrative bestemmelser om dyre- og folkesundhed og hygiejne i forbindelse med afsætning af levende vildt.

Praktisk: Sønderborg Jagtforening er vært ved grillpølser, øl/vand samt kaffe og småkager. Kurset starter præcis kl 18:00
Efter kurset udsteder underviseren kursusbevis på dansk, engelsk og tysk. Deltagere skal medbringe jagttegn, da jagttegnsnummeret bruges som registrering af kursusdeltagelse.
Underviser: Dyrlæge fra DTU-Veterinærinstituttet.
Tilmelding: Senest søndag den 26. august, til Chresten Waldemar mobil: 23290328 eller cw@linak.com
Deltagerantal: Maks. 25 deltagere efter først til mølle-princippet, alle kan deltage.