Årsberetning 2017

Årsberetning for foreningsåret 2017

”Brave jægere og medlemmer af Danmarks bedste Jagtforening.

Det er blevet tid til at aflægge årsberetningen for det forløbne foreningsår 2017.

Sædvanen tro, vil jeg starte med at vende blikket tilbage og se på året der er gået.

Vi har igen gennemført et program med et stort antal aktiviteter.

Vi har forsøgt at dække flest mulige jer medlemmers interesseområder, herunder jagtfaglige interesser men også det rent sociale.

- Vi skød foråret i gang med en jægermiddag, lørdag den 18. marts.

  En rigtig hyggelig eftermiddag, med fuldt hus og hvor vi i hinandens gode selskab havde

  det super hyggeligt.

- Der er gennemført riffelskydninger oppe på vores baner, med et omfattende program.

- Der er gennemført træning med riffel i skydebiografen i Tellingstedt et par gange.

- Vi har fået luftet haglbøsserne til flugtskydning, hvor vi har anvendt foreningens

  lerduekastere i fuld udstrækning under hensyntagen til miljøbestemmelserne.

- Sønderborg Jagtforening har også bidraget til videnskaben.

  Jagtforeningen har, i de senere år været bidragydende til et PhD projekt som

  læge Nanna Skaarup Andersen arbejder på sammen med infektionsmedicinsk afdeling

  på OUH.

  Projektet har til formål at undersøge udbredelsen og forekomsten af infektioner hos

  personer, der har forøget risiko for at blive bidt af flåter. (Borelia mm.)

  Vi har tidligere bidraget med blodprøver fra nedlagt råvildt fra vores jagter.

  I marts bidrog vi med blod og svedprøver. Et antal medlemmer, ca. 20, mødte på

  opfordring op her i jagthuset og Nanna Skaarup gav en status for hendes arbejde.

  Efterfølgende blev der taget blod og svedprøver fra deltagerne.

 - Søndag den 14. maj gennemførte vi på vegne af naturstyrelsen, obligatoriske

  riffelprøver.

  Her deltog over 100 riffelskytter.

 - Sædvanen tro afholdt vi arbejds- og aktivitetsdagen lørdag den 3. juni. Som altid mødte

  medlemmerne talstærkt op og der blev udført en masse gode arbejdsprojekter i vores

  jagthus.

  Vi sluttede dagen som vi plejer, med god mad og hygge sammen med vores

  koner eller kærester.

  Som altid, blev vi begunstiget med et supergodt vejr.

 - Vi gennemførte et kursus i vildtsygdomme- og hygiejne den 19. september. Kurset var

  godt og vel fuldt booket. Instruktøren gennemførte en yderst kvalificeret undervisning.

  Alle bestod og der blev udleveret kursusbeviser samt foretaget indberetning til

  Naturstyrelsen om bestået uddannelse.

 - Jagtrejser:

  Claus Nicolaisen har planlagt og gennemført et antal jagtrejser, som er afviklet med

  succes.

 - Hundetræning

  Vi har igennem tiden fået mange forespørgsler udefra og det har længe været et stort

  ønske blandt medlemmerne, at få hundetræning på programmet.

  Vi har nu den fornøjelse at kunne tilbyde hundetræning. Der er i 2017 gennemført 2

  kursusforløb af 2 X 8 kursusaftener.

  Det er Morten Hemmingsen og Jørn Thomsen der har taget initiativ til og gennemført

  træningen.

  De er blevet bistået med flere øvrige kompetente hundefolk.

  Der er nu under foreningen oprettet et hundeudvalg bestående af Morten Hemmingsen,

  Grethe Kraft Andersen, Jørn Thomsen og Jacob Kaufmann

  Jagthuset:

Vi er nået rigtig langt med indretningen af vores jagthus. Der er efterhånden lagt mange arbejdstimer i huset.

Vi har fået skabt nogle rigtig hyggelige og praktiske rammer for vores sociale og jagtfaglige aktiviteter.

Vi har også her fået oprettet et udvalg under foreningen, der har til opgave at føre tilsyn, udføre små repationer mm.

Udvalget består af Tommy Knudsen, Jørn Thomsen og Brian Rasmussen.

 Foreningens medlemstal:

Medlemstallet var ved årsskiftet ca. 230 medlemmer. Det er en lille stigning på ca. 10 medlemmer.

 Vi tror stadig på, at det skyldes vores ihærdige arbejde med at planlægge og gennemføre et program der indeholder nogle rigtige gode aktiviteter, der i kvalitet og fagligt indhold tilgodeser flest mulige medlemmers interesser.

 Vi tror stadig på, at det skyldes at vi vægter det sociale kammeratskab højt. Her skal igen nævnes vores udflugter, jægermiddag og arbejds- og aktivitetsdagene.

 Vi tror stadig på, at det skyldes at medlemmerne føler ”ejerskab” af foreningen. Vi forsøger hele tiden at inddrage medlemmerne i det praktiske arbejde omkring gennemførelsen af vores aktiviteter, herunder skydeaktiviteter samt arbejdet der udføres på aktivitetsdagene.

 En stor tak skal også lyde til alle jer der stiller op til vores aktivitetsdage samt ved andre lejligheder, hvor der er brug for jeres hjælp til stort eller småt.

 Tak til udvalgene som nu tæller:

 - Riffeludvalget

- Flugtskydningsudvalget

- Skiveudvalget

- Jagthusudvalget

- Hundeudvalget

 Og når jeg nu er i gang med at takke, så skal der også lyde en tak for samarbejdet med skydebanesamvirket, som vi jo deler hus med.

Skydebanesamvirket er repræsenteret ved Mogens Jensen.

 Kommunikation ud til medlemerne:

 SMS og mails sendes til medlemmerne. Fordelene er bl.a. at aktuelle meddelelser kommer direkte ud til medlemmerne.

 Det er en stor glæde at kunne meddele at foreningens nye hjemmeside nu er kommet på skinner.

Går man ind og googler på www.sonderborgjagtforening.dk, så er det den nye hjemmeside man kommer ind på.

 Fremadrettet:

 Bevare et højt aktivitetsniveau – også i 2018.

 Det er allerede synliggjort i det allerede udsendte program, der indledningsvis dækker 1. halvår..

 Aktiviteterne der ligger først for er Jægermiddagen lørdag den 17. marts.

Der er stadig ledige pladser.

 Lørdag den 28. april, har vi planlagt en udflugt for medlemmer med nærmeste familie.

Vi har booket en bus og med et stop i Slesvig hvor vi får morgenbuffet, går turen videre til Neumünster hvor vi vil overvære den store outdoor og jagtmesse.

Prisen for at deltage i det enestående arrangement er 100,- kr pr. deltager.

Få jer snarest meldt til.

Ved forevisning af medlemskortet til Danmarks Jægerforbund, er der gratis entre for medlemmer.

 

 Afslutning:

 Tak til jer medlemmer for jeres engagement og deltagelse i foreningens aktiviteter.

Tak til udvalgsmedlemmerne. Uden jeres hjælp var det ikke muligt at gennemføre alle vores aktiviteter.

 Og ende lig en stor tak til bestyrelsen for et fremragende samarbejde.

 Dette var årsberetningen. Der er lejlighed til at stille evt. uddybende spørgsmål, til debat og forhåbentlig godkendelse af beretningen.