Hele programmet

Program for 2. halvår 2018

August

Hundetræning
Tirsdag den 7. august, kl. 1900

Vi starter træningen tirsdag den 7. august, kl. 1900 og fortsætter de efterfølgende 8 tirsdage.
Træningen består af:

  • Hvalpetræning
  • Lydighedstræning
  • Apporteringstræning

Den første aften er mødestedet i jagthuset Kær Vestermark, Skydebanevej 7. Her er der introduktion og præsentation af trænerne og registrering af deltagerne. Herefter starter træningen med henblik på at få hundene placeret på de rigtige hold.
Faste trænere bliver:

Grethe Kraft Andersen
Jørn Thomsen
Jacob Kaufmann
Lars Mikkelsen
Peter Jensen

Herudover vil der blive lejlighedsvis hjælp fra øvrige trænere.
Pris for deltagelse er kr. 375,-
Deltagerprisen bedes overført til kontonummer: Reg. Nr.: 7257 kontonummer: 1219376
(Husk at anføre navn + hundetræning)
Evt. spørgsmål bedes rettet til Grethe, mobil 26359216 eller pr. mail: guthe.k@me.com

September

Riffelskydning
Indskydning og træning.
På skydebanen Kær, lørdag den 1. september, kl. 09 – 15 og tirsdag den 11. september, kl. 16 – 20.

Indskrivning slutter én time før sluttidspunkterne.
Bemærk: Der må skydes med jagtammunition (blødnæset).
Største tilladte kaliber er 9,3x62.
Der vil være mulighed for indskydning af salonrifler cal. 22 og 17 HMR
Prisen for at skyde er 50 kr.

Alle med gyldigt jagttegn og våbentilladelse er velkomne.

Til skydningen om lørdagen kan der købes pølser, øl og vand
Kontaktperson:
Flemming Nielsen, Mail: flemming.nielsen@live.dk, mobil: 28966014

Skydebiograf i Tellingstedt
Torsdag den 20. september

Turen gennemføres som en ”light version”, der tilstræbes gennemført med 12 deltagere, der hver skyder relativt få skud.
Skydning til løbende vildt, medbring din egen riffel og ammunition. Der skydes på indendørs bane på film lærred, med forskellige jagt situationer. Efter afgivet skud er der øjeblikkelig markering af træf.
Der skal påregnes et patronforbrug på 40 - 60 skud pr. deltager. Banen udsteder efter endt skydning skydebeviser, som efterhånden er obligatorisk for at kunne deltage i stats jagter i Tyskland.
Efter skydningen er der bestilt spisning på den lokal ”Gaststätte”.
Der er 12 pladser og der skydes fra 17.00 – 19.00. Afgangstid fra Sønderborg og kørselshold aftales kort inden afgang.  HUSK europæisk våbenpas og aflåst våbenkuffert/foderal
Prisen for skydningen er ca. 20 Euro per deltager, dertil komme kørsel og bespisning.
Kontaktperson: Chresten Waldemar, 23290328

Oktober

Skydebiograf i Tellingstedt.
Torsdag den 04. oktober.

Turen gennemføres som en ”hardcore” version, hvor deltagerne skyder mange skud.
Skydning til løbende vildt, medbring din egen riffel og ammunition. Der skydes på indendørs bane på film lærred, med forskellige jagt situationer. Efter afgivet skud er der øjeblikkelig markering af træf.
Der skal påregnes et patronforbrug på 75 -100 skud per. deltager. Banen udsteder efter endt skydning skydebeviser, som efterhånden er obligatorisk for at kunne deltage i stats jagter i Tyskland.
Efter skydningen er der bestilt spisning på den lokal ”Gaststätte”.
Der er 8 - 10 pladser og der skydes fra 17.00 – 19.00. Afgangstid fra Sønderborg og kørselshold aftales kort inden afgang.  HUSK europæisk våbenpas og aflåst våbenkuffert/foderal
Prisen for skydningen er ca. 25 Euro per deltager, dertil komme kørsel og bespisning.
Kontaktperson: Chresten Waldemar, 23290328