Hunde 2. halvår 2023

August

Hundetræning

Tirsdag 15. august
Vi starter træningen tirsdag den 15. august, kl. 1900 og fortsætter de efterfølgende 5 tirsdage.  
Træningen består af: 
Hvalpetræning
Lydighedstræning
Apporteringstræning

Den første aften er mødestedet ved jagthuset Kær Vestermark, Skydebanevej 7, 6400 Sønderborg.
Her er der introduktion og præsentation af trænerne og registrering af deltagerne. Herefter starter træningen med henblik på at få hundene placeret på de rigtige hold. 
Faste trænere bliver:  

Grethe Kraft Andersen. Mail: guthe.k@me.com
Rene Jørgensen. Mail: tovrup26@gmail.com
Peter Jensen. Mail: petjen72@gmail.com
Benny Feike. Mail: benny@enemark-feike.dk
Flemming Esbensen. Mail: fesbensen@danfoss.com. Tlf.: 21469406

Herudover vil der blive lejlighedsvis hjælp fra øvrige trænere. 
Pris for deltagelse er kr. 400,-  
Deltagerprisen bedes overført til kontonummer: Reg. Nr.: 7257 kontonummer: 1435741 
(Husk at anføre navn + hundetræning) 
Evt. spørgsmål bedes rettet til Grethe, pr. mail: guthe.k@me.com