Program 2. halvår 2023

August

Riffelskydning

Indskydning og træning. På skydebanen Kær, lørdag den 12. august, kl. 0900 – 1400.
ndskrivning slutter een time før sluttidspunktet.
Bemærk: Der må skydes med jagtammunition (blødnæset).
Største tilladte kaliber er 9,3x62.
Der vil være mulighed for indskydning af salonrifler cal. 22 og 17 HMR
Prisen for at skyde er 50 kr.
Alle med gyldigt jagttegn og våbentilladelse er velkomne.
NB: Der skydes fra kun fra 100 meter.
Træning til riffelprøve:
Der vil være god hjælp til dem der skal til riffelprøve. Både teori, praktisk skydning og sikkerhed. Husk at medbringe de hjælpemidler man ønsker at anvende til prøven.
Kontaktperson: Tommy Gram Knudsen, mobil: 25 16 17 01, Mail: tgk@interdane.com

Hundetræning

Vi starter træningen tirsdag den 15. August og fortsætter de efterfølgende 5 tirsdage.

Træningen består af:
Hvalpetræning
Lydighedstræning
Apporteringstræning
Den første aften er mødestedet ved jagthuset Kær Vestermark, Skydebanevej 7. Vi mødes
kl. 19:00, hvor der er der introduktion og præsentation af trænerne og registrering af
deltagerne. Herefter starter træningen med henblik på at få hundene placeret på de rigtige
hold.

Faste trænere bliver:
Grethe Kraft Andersen. Mail: guthe.k@me.com.
Rene Jørgensen. Mail: tovrup26@gmail.com.
Peter Jensen. Mail: petjen72@gmail.com
Benny Feike. Mail: benny@enemark-feike.dk
Flemming Esbensen. Mail: fesbensen@danfoss.com. Tlf.: 21469406
Herudover vil der blive lejlighedsvis hjælp fra øvrige trænere.

Pris for deltagelse er kr. 400,-

Deltagerprisen bedes overført til kontonummer: Reg. Nr.: 7257 kontonummer: 1435741
(Husk at anføre navn + hundetræning) Evt. spørgsmål bedes rettet til Grethe, pr. mail:
guthe.k@me.com

Udflugt til Game Fair 2023 på Brahetrolleborg

Lørdag den 19. august.
For medlemmer, koner/kærester samt børn

Programmet for dagen er følgende:
0700: Afgang fra Skydebanevej. (Mulighed for påstigning i Fynshav).
0800: Afgang med færgen fra Fynshav til Bøjden.
Under overfarten serveres der morgenmad.
1045: Ankomst til Brahetrolleborg.
1045 – 1500: Overværelse af GAME FAIR (se hjemmesiden: www.btgf.dk).
1700: Afgang med færgen fra Bøjden til Fynshav.
1830: Ankomst til Sønderborg.
(Ovennævnte tider er ca. tider)

Prisen for alt dette: Bustur, færgeoverfart. Morgenmad og entré, er kr. 100,- pr voksen
deltager. Beløbet bedes indbetalt ved tilmeldingen.
Konto nr.: Reg. Nr.: 7257 Kontonummer: 1435741 (Husk at anføre navn)

Tilmelding, der sker efter ”først til mølle” princippet, af hensyn til pladser i bussen, bedes
foretaget snarest muligt og senest 30. juli 2023 til:

Flemming Nielsen pr. mail: flemming.nielsen@live.dk

Orientering og rundtur på Kær Vestermark

Torsdag den 31. august, fra kl. 1700:

Kom og se, hør og oplev Sønderborg Naturcenter på Kær Vestermark
Naturcenterleder Andreas Hermann fortæller om naturcenteret, det bæredygtige byggeri,
naturen på Kær Vestermark samt om de planer Sønderborg Kommune har med udvikling
af Kær Vestermark til Center for Verdensmål.
Mødested: Sønderborg Naturcenter, Skydebanevej 1, 6400 Sønderborg
Efter rundvisningen og en tur i terrænet slutter vi med at grille en pølse over bålet.
Der anbefales praktisk påklædning og fodtøj.

Kontaktperson: Jørgen Lassen, mail: lassen@nyit.dk Tlf.: 23727783

September

Vildt hygiejnekursus

Mandag den 18. september, kl. 1800 – 2200
Sted: Jagthuset, Skydebanevej 7, 6400 Sønderborg
Pris: 500,-
Konto nr.: 7257 - 1435741

Målgruppe: Jægere, der ønsker at få indblik i hvor vigtigt det er at håndtere de
nedlagte dyr korrekt, madlavningen begynder allerede i skoven når dyret
brækkes…!
Kurset opfylder også kravene i forhold til ”Kündigen person”, altså det Tyske
hygiejnekursus som mange Forst-amter forlanger i forbindelse med drivjagter og
bukkejagter i Tyskland.
Jægere, der ønsker at videresælge større mængder vildt til
vildthåndteringsvirksomheder.

Indhold:

 • Vildtlevende vildts normale anatomi, fysiologi og adfærd.
 • Unormal adfærd og patologiske ændringer som følge af sygdomme,
  miljøforurening eller andre faktorer, der kan påvirke menneskers sundhed, hvis
  vildtet spises.
 • Hygiejnebestemmelser og korrekte metoder til håndtering, transport og
  udtagning af organer m.v. efter aflivning af vildtlevende vildt.
 • Lovgivning og administrative bestemmelser om dyre- og folkesundhed og
  hygiejne i forbindelse med afsætning af levende vildt.

Praktiske oplysninger:
Sønderborg Jagtforening er vært ved grillpølser, øl/vand samt kaffe og
småkager. Kurset starter præcis kl 18:00

Kursusbevis:
Efter kurset udsteder underviseren kursusbevis på dansk, engelsk og tysk.
Deltagere skal medbringe jagttegn, da jagttegnsnummeret bruges som
registrering af kursusdeltagelse.

Underviser: Dyrlæge fra DTU-Veterinærinstituttet.

Tilmelding og forudbetaling af kursusgebyr, skal ske: Senest søndag den

 1. august, til Chresten Waldemar mobil: 23290328 eller cw@linak.com

Deltagerantal: Maks. 25 deltagere efter først til mølle-princippet, alle kan
deltage.
Kurset gennemføres kun med tilstrækkelig deltagelse. Forhåndstilmelding og
betaling er nødvendigt og skal ske snarest og senest søndag den 20. august.
Der tages forbehold for aflysning.
Deltagerprisen bedes overført til kontonummer: Reg. Nr.: 7257 kontonummer: 1435741 (Husk at anføre navn + hygiejnekursus)

Flugtskydning

Lørdag den 23. september.

På Als Flugtskydningsbane, Færgevej 3B, 6430 Nordborg.

Flugtskydnings program for dagen:

Kl. 0930 – Indskrivning af og betaling fra deltagende skytter.
Kl. 1000 – Banerne startes op.
Kl. 1200 – Grillen startes – Der kan købes øl, vand og pølser m. brød.
Indskrivning slutter én time før sluttidspunktet kl. 1400.

Pris:
Patroner: Købes direkte af flugtskydningsbanen!
Duer: 2 serier duer koster 100,- og afregnes med jagtforeningen.
Dagen foregår under afslappede og uformelle forhold.

Kontaktpersoner:
Jørgen Lassen, mail: lassen@nyit.dk Tlf.: 23727783
Flemming Esbensen, mail: fesbensen@danfoss.com Tlf.: 21469406

Skydebiograf i Tellingstedt

Torsdag den 28. september

Turen gennemføres som en ”light version”, der tilstræbes gennemført med 12 deltagere, der
hver skyder relativt få skud.

Skydning til løbende vildt, medbring din egen riffel og ammunition. Der skydes på
indendørs bane på filmlærred, med forskellige jagt situationer. Efter afgivet skud er der
øjeblikkelig markering af træf.

Der skal påregnes et patronforbrug på 40 - 60 skud pr. deltager. Banen udsteder efter endt
skydning skydebeviser, som efterhånden er obligatorisk for at kunne deltage i stats jagter i
Tyskland.

Efter skydningen er der bestilt spisning på den lokale ”Gaststätte”.
Der er 12 pladser og der skydes fra 17.00 – 19.00. Afgangstid fra Sønderborg og
kørselshold aftales kort inden afgang. HUSK europæisk våbenpas og aflåst
våbenkuffert/foderal

Prisen for skydningen er ca. 20 Euro per deltager, dertil komme kørsel og bespisning.
Kontaktperson: Chresten Waldemar, 23290328, Mail: cw@linak.com