Hunde 1. halvår 2024

April

Hundetræning

Tirsdag 9. april
Vi starter træningen tirsdag den 9. april, kl. 1900 og fortsætter de efterfølgende 5
tirsdage.
Træningen består af:
Hvalpetræning
Lydighedstræning
Apporteringstræning

Den første aften er mødestedet i jagthuset Kær Vestermark, Skydebanevej 7. Her er der
introduktion og præsentation af trænerne og registrering af deltagerne. Herefter starter
træningen med henblik på at få hundene placeret på de rigtige hold.
Faste trænere bliver:
Grethe Kraft Andersen
Peter Jensen
René Jørgensen
Benny Feike
Flemming Esbensen
Herudover vil der blive lejlighedsvis hjælp fra øvrige trænere.
Pris for deltagelse er kr. 400,-
Deltagerprisen bedes overført til kontonummer: Reg. Nr.: 7257 kontonummer: 1435741
(Husk at anføre navn + hundetræning)
Evt. spørgsmål bedes rettet til Grethe, pr. mail: guthe.k@me.com