Mål og vision

Mål og visioner for Sønderborg Jagtforening

Sønderborg Jagtforening arbejder til stadighed for, at vi bevarer en god og seriøs forening.
En seriøs forening med et godt renommé, der kan samarbejde med offentlige myndigheder indenfor vores interesseområder, herunder regulering af skadevoldende vildt.

Sønderborg Jagtforening arbejder for dialog og samarbejde med beslægtede foreninger og organisationer. Det vil sige foreninger, hvor der er sammenfald af interesser omkring jagt, vildt og natur. Herunder lokalafdelinger af de ”grønne organisationer”.
I sagens natur også med ”nabo” jagtforeninger, Kommunens Jægerråd, spejdere m.fl.

Jagtforeningen arbejder ligeledes på, at udøve en aktiv indsats for de nye unge jægere. De står ofte i et tomrum med jagttegnet i hånden og siger hvad nu? Hvordan kommer jeg videre? Dem skal vi have ind i fællesskabet. Dem skal vi arbejde for, at give nogle gode oplevelser samt støtte, hjælp og vejledning.
Herunder skal vi aktivt medvirke til at fremme forståelsen for god jagtmoral samt at jagten skal udøves på en bæredygtig og etisk korrekt måde.

For at foreningen udadtil kan fremstå som seriøs jagtforening, dyrker vi et foreningsliv hvor det gode kammeratskab, det gode eksempel, god etik og moral, ærlighed og åbenhed er de bærende elementer i vores virke.

Sønderborg Jagtforenings mål og visioner søges opnået og udøvet ved medlemmernes aktive deltagelse.
Herunder ved opbakning og deltagelse i foreningens aktiviteter.
Men også ved medlemmernes aktive engagement, med bl.a. gode ideer til aktiviteter.
Det kan være næsten alt mellem himmel- og jord, der har blot den mindste relation til jagtudøvelse: Madlavning, knivmageri, skydeteknik, våbenvedligeholdelse, foredrag, jagthornssignaler, gode film o.m.a.

For at stræbe efter, at leve op til foreningens mål og visioner, er det nødvendigt med ”tovholdere” og ”ildsjæle” der brænder for et eller andet emne og som vil tage aktiv del i planlægning og gennemførelse af aktiviteter og arrangementer. Måske som udvalgsformand eller deltagere i udvalg, der kan varetage specifikke interesser: Jagtudvalg, hundeudvalg, skydeudvalg, jagthusudvalg, jagthornsudvalg etc.
Der er også brug for medlemmer der har håndelag, eller mangel på samme. Nogen som først og fremmest har lyst og vilje, til at tage en aktiv tørn med diverse aktiviteter.
Derfor er der en stående opfordring, til at tage aktivt del i foreningsarbejdet.