Årsberetning 2016

Årsberetning 2016

”Brave jægere og medlemmer af Danmarks bedste Jagtforening.

Det er blevet tid til at aflægge årsberetningen for det forløbne foreningsår 2016.

Sædvanen tro, vil jeg starte med at vende blikket tilbage og se på året der er gået.

Vi har igen gennemført et stort antal aktiviteter.

Vi har forsøgt at sammensætte et program, med et indhold der både rent jagtfagligt men også socialt, dækker flest mulige interesser hos medlemmerne.

Jeg vil her, kort ridse nogen at de gennemførte aktiviteter op:

- Vi skød foråret i gang med en jægermiddag, lørdag den 5. marts.

En rigtig hyggelig eftermiddag, hvor vi i godt selskab fik en solid middag.

- Der er gennemført riffelskydninger med et omfattende program.

- Mulighederne for at skyde flugtskydning er udnyttet i fuld udstrækning under

hensyntagen til miljøbestemmelserne.

- Der blev gennemført et schweiss hunde arrangement den 10. maj, hvor Bjarne fra

MacNab gav en meget kompetent undervisning og demonstration af schweisshunde

arbejdet.

- Søndag den 15. maj gennemførte vi på vegne af naturstyrelsen, obligatoriske

riffelprøver.

Torben er blevet autoriseret af naturstyrelsen til at forestå riffelprøverne.

- Sædvanen tro afholdt vi arbejds- og aktivitetsdagen lørdag den 4. juni. Som altid mødte

medlemmerne talstærkt op og der blev udført en masse gode arbejdsprojekter i vores

jagthus.

Vi kom et godt stykke videre med indretningen af vores kommende knivværksted. Vi fik

flagstangen op og stå og en masse andre opgaver

Vi sluttede dagen som vi plejer, med god mad og hygge sammen med vores

koner eller kærester.

- Vi gennemførte en ekskursion til Odense Kongrescenter, lørdag den 2. april, hvor vi

overværede den store Jagt- og naturmesse. Vi havde en rigtig hyggelig dag.

Vi har hidtil været så heldige at vores gode medlem Erik Ebelø, har haft mulighed får at

låne en bus af en busvognmand.

Vi har haft flere gode ture til Gram slot og senest til Odense.

Den mulighed har i desværre ikke mere. Bussen er afhændet og der er kommet nogle

nye krav til lån af busser. Vi har derfor desværre ikke den mulighed mere.

- Vi gennemførte et kursus i vildtsygdomme- og hygiejne den 5. april. Kurset var

fuldt booket. Instruktøren gennemførte en yderst kvalificeret undervisning.


Jagthuset:

Vi er nået rigtig langt med indretningen af vores jagthus. Vi har efterhånden lagt mange arbejdstimer i huset.

Vi har efterhånden fået skabt nogle rigtig hyggelige og praktiske rammer for vores sociale og jagtfaglige aktiviteter.

Senest fik vi til aktivitetsdagen malet værkstedet ude bag. Senere har Brian udført et kæmpe arbejde med at rette gulvene i værkstedet og det gamle fyrrum op med selvnivellerende beton og senere malet gulvene.

Kommunen har som led i projekt zero, udskiftet oliefyret med en luft til vand varmepumpe.

Det har givet et godt og tørt indeklima.


Foreningens medlemstal:

Medlemstallet var ved årsskiftet ca. 220 medlemmer. Det er en stigning på ca. 20 medlemmer hen over året.

Vi tror stadig på, at det skyldes vores ihærdige arbejde med at planlægge og gennemføre et program der indeholder nogle rigtige gode aktiviteter, der i kvalitet og fagligt indhold tilgodeser flest mulige medlemmers interesser.

Vi tror stadig på, at det skyldes at vi vægter det sociale kammeratskab højt. Her skal igen nævnes vores udflugter, jægermiddag og arbejds- og aktivitetsdagene.

Vi tror stadig på, at det skyldes at medlemmerne føler ”ejerskab” af foreningen. Vi forsøger hele tiden at inddrage medlemmerne i det praktiske arbejde omkring gennemførelsen af vores aktiviteter, herunder skydeaktiviteter samt arbejdet der udføres på aktivitetsdagene.

Vi har fået uddannet 2 riffel og 2 flugtskydningsinstruktører.

Vores hjælpere:

Vi er en bestyrelse på 5 personer. Uden vores hjælpere kunne vi umuligt holde det aktivitetsniveau som vi gør nu.

Skydeaktiviteterne trækker tænder i forbindelse med forberedelser, klargøring af skydebaner og skiver samt oprydning efter skydning.

Det gælder for såvel riffelskydning samt flugtskydning.

Derfor skal der lyde en særlig tak til:

Brian Rasmussen

Jan Hansen

Tom Maagaard

Mogens Jensen

Peter Andersen

Hans Emil Simonsen

Jørgen Assentoft

Benny Mathiesen

Henning Waldemar

Bo Kromann Nielsen

Jørn Thomsen

Tommy Knudsen

Henrik Krogh

Rasmus Boi

En stor tak skal også lyde til alle jer der stiller op til vores aktivitetsdage samt ved andre lejligheder, hvor der er brug for jeres hjælp til stort eller småt.

Og når jeg nu er i gang med at takke, så skal der også lyde en tak for samarbejdet med skydebanesamvirket, som vi jo deler hus med.

Skydebanesamvirket er repræsenteret ved Mogens Jensen.

Udvalgsformænd:

Vi kunne rigtig godt tænke os at udvide styring, koordination og planlægning med nogle udvalgsformænd.

Det drejer sig helt konkret om styring og koordination af vores kommende hundetræning og ligeledes et jagthusudvalg med en udvalgsformand.

Jeg mener ikke at der er meget arbejde i det. Det er mest af alt tovholdere, der kan tage del i planlægning ud udførelse af aktiviteter.

Jeg lover jer! At vi vil tage rigtig godt i mod jer.

Kommunikation ud til medlemerne:

SMS og mails sendes til medlemmerne. Fordelene er bl.a. at aktuelle meddelelser kommer direkte ud til medlemmerne.

Det er en stor glæde at kunne meddele at foreningens nye hjemmeside nu er kommet på skinner.

Går man ind og googler på www.sonderborgjagtforening.dk, så er det den nye hjemmeside man kommer ind på.

Lidt senere vil vi kort demonstrere den nye hjemmeside.

Fremadrettet:

Bevare et højt aktivitetsniveau – også i 2017.

Det er allerede synliggjort i det allerede udsendte program, der indledningsvis dækker 1. halvår..

Aktiviteterne der ligger først for er Jægermiddagen lørdag den 18. marts.

Der er stadig 53 pladser ledige

Afslutning:

Sluttelig en tak til den øvrige bestyrelse for et rigtig godt samarbejde.

Tak til jer medlemmer for jeres engagement og deltagelse i foreningens aktiviteter.

Dette var årsberetningen. Der er lejlighed til at stille evt. uddybende spørgsmål, til debat og forhåbentlig godkendelse af beretningen”