Priser for medlemskab af Sønderborg Jagtforening og Danmarks Jægerforbund

Priser for medlemskab af Sønderborg Jagtforening og Danmarks Jægerforbund

Red deer walking on a meadow

Her kan du læse meget mere om medlemsskab af Sønderborg Jagtforening!

Medlemsskab

Hvordan bliver jeg medlem af Sønderborg Jagtforening

 Hvis du ønsker medlemskab af Sønderborg Jagtforening kan du kontakte Sønderborg jagtforening´s kasserer for yderligere oplysninger.

Flemming Esbensen

Flemming Esbensen                                                      

Mobil 21469406

E-mail fesbensen@danfoss.com

 

Følgende oplysninger skal opgives ved indmeldelse i Sønderborg Jagtforening:

tilmelding

Priser for medlemskab af Sønderborg Jagtforening og Danmarks Jægerforbund.

Nedenfor finder du oversigt over de forskellige medlemskaber i Danmarks Jægerforbund. Kontingentet betales en gang årligt. 

Oversigten viser satsen på Danmarks Jægerforbunds andel af kontingentet. Hvis jagtforeningen har et lokalt kontingent, vil dette blive lagt oven i de anførte beløb.

Er du ikke med i en lokalforening, vil satsen være 881 kr. for et direkte medlemskab, uanset hvilken medlemskategori du vælger. 

Danmarks Jægerforbund opkræver både forbundets kontingentsats samt den lokale forenings kontingentsats hos det enkelte medlem.

 

Medlemskategori

Sats DKK 

Blad

Bemærkninger

Prøvemedlemskab 

Gratis 

 +

Du kan blive prøvemedlem i 3 måneder gratis. Herefter overføres du automatisk til et ordinært medlemsskab. Med et prøvemedlemskab har du kun begrænsede rettigheder - du har fx ingen stemmeret eller mulighed for at deltage i diverse kvalifikationer, prøver, mesterskaber mv. Disse fordele får du først ved et ordinært medlemskab.

Ordinær fra 26 år

776  

 + 

Ved det ordinære medlemskab går 20 kr. af de 723 kr som bidrag til Jægernes Naturfond. 

Junior 0-15 år

105

  -

Er du under 16 år, kan du optages til et reduceret kontingent på 125 kr. hvoraf 25 kr. betales til den jagtforening, som du er medlem af. Som juniormedlem overføres du automatisk til ungdomsmedlem i det år, hvor du fylder 16 år. 

Ungdom 16-25 år

389 

 + 

Er du under 26 år, kan du optages til et reduceret kontingent. Som ungdomsmedlem overføres du automatisk til ordinært medlemskab i det år, du fylder 26 år. 

Senior 

469 

 + 

Født i 1948 eller tidligere. 

Husstand

389 

  - 

Bor du i husstand med et ordinært medlem, kan du optages til et reduceret kontingent men uden ret til levering af medlemsbladet. 

Ekstraordinær

53 

  - 

Ordinære medlemmer kan optages som ekstraordinære medlemmer i en anden forening til reduceret kontingent, men med samme rettigheder og pligter som ordinære medlemmer. 

Støttemedlem u/jagttegn

106 

  - 

Du kan tegne medlemskab uden jagttegn, hvis du aldrig har taget jagttegn, eller hvis det er mindst 10 år siden, at du sidst har indløst dit jagttegn. Du skal i forbindelse med indmeldelse udfylde en tro- og loveerklæring om, at du ikke er jagttegnsberettiget. Kontakt den jagtforening, som du ønsker medlemskab af - og de vil sørge for indmeldelse samt tro- og loveerklæring. Med dette medlemskab har du kun adgang til vedtægtsregulerede møder uden stemmeret og aktiviteter i den lokale jagtforening. Medlemskabet giver ikke ret til medlemsblad.

Kursist 

 + 

Er du kursist, kan du blive gratis medlem i det år, du tager jagttegnet, mens år 2 kun koster 200 kr. Herefter overføres du automatisk til et ungdomsmedlemskab eller et ordinært medlemskab, afhængig af din alder. 

 

Tilmelding til betalingsservice

Det første girokort, du modtager fra os, er gebyrfrit. Herefter vil opkrævninger på girokort blive 25 kr. i ekspeditionsgebyr. Derfor anbefaler vi, at du tilmelder betalingen til betalingsservice i din bank.

Ud over gebyret for medlemskab af Danmarks Jægerforbund kommer der et medlemsgebyr til Sønderborg Jagtforening.

Den samlet pris for medlemskab er følgende:

Medlemkategori

DJ´s andel

Sønderborg Jagtforening´s andel

Kontingent i alt

Prøvemedlemskab

Gratis

Gratis

-

Ordinær fra 26 år

776 kr

110 kr

861 kr

Junior 0-15 år

105 kr

27 kr

128 kr

Ungdom 16-25 år

389 kr

110 kr

486 kr

Senior(født 1948 eller tidl)

469 kr

110 kr

563 kr

Husstand

389 kr

110 kr

486 kr

Ekstraordinær

53 kr

110 kr

161 kr

Støttemedlem u/jagtegn

106 kr

110 kr

212 kr

Kursister

Gratis

Gratis

-

Ovenforstående priser er gældende for 2020

 

Opdateret . 18 Januar 2020