Program 1. halvår 2024

Januar

Hundetræning (vinterhundetræning i ridehal)

Mandag 8. januar
Vi starter træningen mandag den 8. januar, kl. 1900 og fortsætter de efterfølgende 5 mandage.  
Træningen består af: 
- Lydighedstræning/apporteringstræning
- Hvalpetræning
Den første aften er mødestedet i ridehallen på adressen: Kær Bygade 66, 6400 Sønderborg.
Her er der introduktion og præsentation af trænerne og registrering af deltagerne. Herefter starter træningen med henblik på at få hundene placeret på de rigtige hold. 
Husk varmt tøj da der til tider kan være koldt i ridehuset.
Faste trænere bliver:  

Grethe Kraft Andersen 
Peter Jensen
René Jørgensen 
Benny Feike
Flemming Esbensen

Herudover vil der blive lejlighedsvis hjælp fra øvrige trænere. 
Pris for deltagelse er kr. 400,-  
Deltagerprisen bedes overført til kontonummer: Reg. Nr.: 7257 kontonummer: 1435741 
(Husk at anføre navn + hundetræning) 
Evt. spørgsmål bedes rettet til Grethe, pr. mail: guthe.k@me.com

Februar

Generalforsamling

Onsdag den 21. februar, kl. 1900 i Jagthuset på Kær.
Dagsorden i henhold til vedtægterne. (kan ses på hjemmesiden)
Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være foreningen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Efter generalforsamlingen, serveres der kaffe og brød.
Medbring jeres trofæ og/eller giv en god beretning om en jagtoplevelse.
Der vil være præmie til den bedste beretning eller trofæ.
Af hensyn til traktementet, bedes man venligst tilmelde sig pr. mail til Flemming Nielsen: flemming.nielsen@live.dk

Marts

Jægermiddag

Lørdag den 9. marts, kl. 1300
Vi ”skyder” foråret i gang med et socialt og gastronomisk arrangement.
Huskokkene tilbereder en solid middag, bestående af forret, hovedret samt dessert.
Hertil diverse vine.
Af hensyn til pladsforholdene, er deltagerantallet begrænset. Tilmelding sker efter ”først til mølle” princippet.
Prisen for at deltage er kr. 150,- som bedes indbetalt på konto: Reg. nr. 7257 Kontonummer 1435741. Husk at påføre navn og jagtmiddag.
Tilmelding til Chresten Waldemar pr. mail, senest søndag den 5. marts. Mail: cw@linak.com

Skydebiograf i Tellingstedt

Torsdag den 21. marts.
Turen gennemføres som en ”light version”, der tilstræbes gennemført med 12 deltagere, der hver skyder relativt få skud.
Skydning til løbende vildt, medbring din egen riffel og ammunition. Der skydes på indendørs bane på filmlærred, med forskellige jagt situationer. Efter afgivet skud er der øjeblikkelig markering af træf.
Der skal påregnes et patronforbrug på 40 - 60 skud pr. deltager. Banen udsteder efter endt skydning skydebeviser, som efterhånden er obligatorisk for at kunne deltage i stats jagter i Tyskland.
Efter skydningen er der bestilt spisning på den lokale ”Gaststätte”.
Der er 12 pladser og der skydes fra 17.00 – 19.00. Afgangstid fra Sønderborg og kørselshold aftales kort inden afgang.  HUSK europæisk våbenpas og aflåst våbenkuffert/foderal
Prisen for skydningen er ca. 20 Euro per deltager, dertil kommer kørsel og bespisning.
Kontaktperson: Chresten Waldemar, 23290328, Mail: cw@linak.com

April

Riffelskydning

Lørdag den 6. april
På skydebanen på Kær.

Riffelskydning:
Indskydning og træning. På skydebanen Kær, Kl. 0900 - 1400
Indskrivning slutter een time før sluttidspunktet.
Bemærk: Der må skydes med jagtammunition (blødnæset).
Største tilladte kaliber er 9,3x62.
Der vil være mulighed for indskydning af salonrifler cal. 22 og 17 HMR
Prisen for at skyde er 50 kr.
Alle med gyldigt jagttegn og våbentilladelse er velkomne.
NB: Der skydes fra 100 meter fra kl. 0900 - 1230. Fra 200 meter, kl. 1230 – 1400.
Træning til riffelprøve:
Der vil være god hjælp til dem der skal til riffelprøve. Både teori, praktisk skydning og sikkerhed. Husk at medbringe de hjælpemidler man ønsker at anvende til prøven.
Kontaktperson: Tommy Gram Knudsen, mobil: 25 16 17 01, Mail: tgk@interdane.com

Hundetræning

Tirsdag den 9. april kl. 1900
Vi starter træningen tirsdag den 9. april, kl. 1900 og fortsætter de efterfølgende 5 tirsdage.  
Træningen består af: 
Hvalpetræning 
Lydighedstræning  
Apporteringstræning

Den første aften er mødestedet i jagthuset Kær Vestermark, Skydebanevej 7. Her er der introduktion og præsentation af trænerne og registrering af deltagerne. Herefter starter træningen med henblik på at få hundene placeret på de rigtige hold. 
Faste trænere bliver:  
Grethe Kraft Andersen 
Peter Jensen
René Jørgensen 
Benny Feike
Flemming Esbensen
Herudover vil der blive lejlighedsvis hjælp fra øvrige trænere. 

Pris for deltagelse er kr. 400,-  
Deltagerprisen bedes overført til kontonummer: Reg. Nr.: 7257 kontonummer: 1435741 
(Husk at anføre navn + hundetræning) 
Evt. spørgsmål bedes rettet til Grethe, pr. mail: guthe.k@me.com

Maj

Riffelskydning

Indskydning og træning. På skydebanen Kær, lørdag den 11. maj, kl. 0900 – 1400.
ndskrivning slutter een time før sluttidspunktet.
Bemærk: Der må skydes med jagtammunition (blødnæset).
Største tilladte kaliber er 9,3x62.
Der vil være mulighed for indskydning af salonrifler cal. 22 og 17 HMR
Prisen for at skyde er 50 kr.
Alle med gyldigt jagttegn og våbentilladelse er velkomne.
NB: Der skydes fra kun fra 100 meter.
Træning til riffelprøve:
Der vil være god hjælp til dem der skal til riffelprøve. Både teori, praktisk skydning og sikkerhed. Husk at medbringe de hjælpemidler man ønsker at anvende til prøven.
Kontaktperson: Tommy Gram Knudsen, mobil: 25 16 17 01, Mail: tgk@interdane.com

Riffelskydning

Indskydning og træning. På skydebanen Kær, lørdag den 25. maj, kl. 0900 – 1400.
Indskrivning slutter een time før sluttidspunktet.
Bemærk: Der må skydes med jagtammunition (blødnæset).
Største tilladte kaliber er 9,3x62.
Der vil være mulighed for indskydning af salonrifler cal. 22 og 17 HMR
Prisen for at skyde er 50 kr.
Alle med gyldigt jagttegn og våbentilladelse er velkomne.
NB: Der skydes fra kun fra 100 meter.
Træning til riffelprøve:
Der vil være god hjælp til dem der skal til riffelprøve. Både teori, praktisk skydning og sikkerhed. Husk at medbringe de hjælpemidler man ønsker at anvende til prøven.
Kontaktperson: Tommy Gram Knudsen, mobil: 25 16 17 01, Mail: tgk@interdane.com

Juni

Riffelskydning

Indskydning og træning. På skydebanen Kær, lørdag den 8. juni, kl. 0900 – 1400.
Indskrivning slutter een time før sluttidspunktet.
Bemærk: Der må skydes med jagtammunition (blødnæset).
Største tilladte kaliber er 9,3x62.
Der vil være mulighed for indskydning af salonrifler cal. 22 og 17 HMR
Prisen for at skyde er 50 kr.
Alle med gyldigt jagttegn og våbentilladelse er velkomne.
NB: Der skydes fra 100 meter, kl. 0900 – 1230 og fra 200 meter kl. 1230 - 1400.
Træning til riffelprøve:
Der vil være god hjælp til dem der skal til riffelprøve. Både teori, praktisk skydning og sikkerhed. Husk at medbringe de hjælpemidler man ønsker at anvende til prøven.
Kontaktperson: Tommy Gram Knudsen, mobil: 25 16 17 01, Mail: tgk@interdane.com

Førstehjælpskursus

Lørdag den 15. juni kl. 0900-1600
Indhold:

Kurset gennemføres i samarbejde med Danmarks Jægerforbund og Trygfonden, der stiller instruktør
til rådighed som er godkendt af Dansk Førstehjælpsråd.

Indholdet af kurset er tilrettelagt, med fokus på jægere og på ulykker der kan forekomme i forbindelse
med jagt og outdoor aktiviteter. Herunder, førstehjælp ved hjertestop samt typiske ulykker der sker
på jagt, som f.eks. snitsår og blødninger samt fald fra tårn og stige.

Der udstedes efter gennemført kursus førstehjælpsbevis jf. Dansk Førstehjælpsråd.

Praktiske bemærkninger:
Påklædning:
Deltagerne skal være iført og/eller medbringe tøj til både uden- og indendørs aktiviteter. Gerne tøj
der gerne må blive snavset.
Forplejning:
Der vil være formiddagskaffe, frokost og eftermiddagskaffe.

Pris og tilmelding:
Deltagelse i kurset er gratis. Dog er betalingen for forplejning kr. 60,- der bedes indbetalt i.f.m.
tilmeldingen.
Maksimum deltagere er 12. Derfor gælder ”først til mølle princippet”
Indbetaling for forplejning bedes foretaget på konto nr.: Reg. Nr.: 7257 Kontonummer: 1435741.
Ved tilmeldingen skal der oplyses navn samt DJ medlemsnummer (DJ medlemsnummer
fremgår bl.a på plastic omslaget på medlemsbladet. Medlemsnummeret består af 7 cifre, med
start 10 eller 11.
Medlemsnummeret skal bruges ved registrering i DJ medlemssystem.

Tilmelding og betaling:
Bedes foretaget snarest belejligt, og ikke senere end 12. maj.
Tilmelding bedes foretaget til Helge Fynsk pr. mail: helgefynsk@hotmail.com