Referat GF 2017

Referat fra Generalforsamlingen i Sønderborg Jagtforening d. 16 februar 2017

Deltagere: 35 personer.

Formand Flemming Nielsen byder velkommen og takker for at der er så mange fremmødte.

 1. Valg af dirigent. Aage Petersen foreslåes og vælges
  1. Aage fastslår at generalforsamling er rettidiget varslet da det har været i Jæger både i Januar og Februar
 2. Formanden´s beretning. V. Flemming Nielsen
  1. Formanden gennemgår alle de mange aktiviteter der har været igennem 2016, og han retter samtidig en stor tak til alle de frivillige hjælpere som er med til at dette høje aktivitetsniveau kan gennemføres.
  2. Flemming retter også en stor tak til den øvrige bestyrelse for et rigtig godt samarbejde
 3. Fremlæggelse af regnskab. V. Flemming Esbensen
  1. Der er foretaget revision d. 26 januar og regnskabet er godkendt uden bemærkninger
  2. Spørgsmål om hvorfor der var 2 x udgifter på 8.000,- kr til undervisere i hygiejne kursus
   1. Regning fra 2015 kursus er først modtaget fra DJ 2016. Henning Bjørklund.
   2. Der var forslag til div. Fonde som kan søges. Arne Jensen.
 4. Fastlæggelse af kontingent:
  1. Kontingent er unændret i 2017 (110, kr pr. år)
  2. Flemming E gjorde opmærsom på at der er en komplet prisliste på hjemmesiden over forskellige medlemskaber som er gældende for 2017
 5. Valg af kasserer.
  1. Flemming Esbensen genvalgt
 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
  1. Torben Kofoed Rasmussen genvalgt
  2. Jørgen Lassen genvalgt
 7. Valg af 2 suppleanter
  1. Ole Hertz genvalgt
  2. Henning Bjørklund genvalgt
 8. Valg af 1 revisor og 2 revisorsuppleanter
  1. Hans Peter Hollænder genvalgt
  2. Aage Petersen & Carsten Blom genvalgt
 9. Eventuelt
  1. Flemming Nielsen orienterede om at SK13 var gået i opløsning da jagtlejen er udløbet, der arbejdes på at få at generhverve jagten i Søgaard og at bibeholde SK 13.
 10. Jørgen gennemgik opbygningen af den nye hjemmeside og der var følgende forslag til forbedringer
  1. Ændring i skrift type / farve da det er vanskeligt at læse.
  2. Etablere en printefunktion da det til tider kunne være rart at printe feks. Program osv.
 11. Claus Nicolaisen gav en status på arbejde omkring etablering af et jagtrejseudvalg
  1. Claus har været en tur i Polen og har forhandlet nogle gode aftaler med et Polsk jagtburo, hvilket betyder at der er åbnet for forskellige jagt muligheder.
  2. Hjemmesiden vil løbende blive opdateret med relevant information efterhånden som Claus får det udarbejdet.
 12. Sidste punkt var jagt fortælling, hvor Tommy Gram Knudsen fik præmien for bedste jagtfortælling
  1. Præmien var sponsoreret af MacNab.

 

Referent.

Torben Kofoed Rasmussen.