Skydning – 2. halvår 2023

August

Riffelskydning

Indskydning og træning. På skydebanen Kær, lørdag den 12. august, kl. 0900 – 1400.
ndskrivning slutter een time før sluttidspunktet.
Bemærk: Der må skydes med jagtammunition (blødnæset).
Største tilladte kaliber er 9,3x62.
Der vil være mulighed for indskydning af salonrifler cal. 22 og 17 HMR
Prisen for at skyde er 50 kr.
Alle med gyldigt jagttegn og våbentilladelse er velkomne.
NB: Der skydes fra kun fra 100 meter.
Træning til riffelprøve:
Der vil være god hjælp til dem der skal til riffelprøve. Både teori, praktisk skydning og sikkerhed. Husk at medbringe de hjælpemidler man ønsker at anvende til prøven.
Kontaktperson: Tommy Gram Knudsen, mobil: 25 16 17 01, Mail: tgk@interdane.com

September

Flugtskydning

Lørdag den 23. september.

På Als Flugtskydningsbane, Færgevej 3B, 6430 Nordborg.

Flugtskydnings program for dagen:

Kl. 0930 – Indskrivning af og betaling fra deltagende skytter.
Kl. 1000 – Banerne startes op.
Kl. 1200 – Grillen startes – Der kan købes øl, vand og pølser m. brød.
Indskrivning slutter én time før sluttidspunktet kl. 1400.

Pris:
Patroner: Købes direkte af flugtskydningsbanen!
Duer: 2 serier duer koster 100,- og afregnes med jagtforeningen.
Dagen foregår under afslappede og uformelle forhold.

Kontaktpersoner:
Jørgen Lassen, mail: lassen@nyit.dk Tlf.: 23727783
Flemming Esbensen, mail: fesbensen@danfoss.com Tlf.: 21469406

Skydebiograf i Tellingstedt

Torsdag den 28. september

Turen gennemføres som en ”light version”, der tilstræbes gennemført med 12 deltagere, der
hver skyder relativt få skud.

Skydning til løbende vildt, medbring din egen riffel og ammunition. Der skydes på
indendørs bane på filmlærred, med forskellige jagt situationer. Efter afgivet skud er der
øjeblikkelig markering af træf.

Der skal påregnes et patronforbrug på 40 - 60 skud pr. deltager. Banen udsteder efter endt
skydning skydebeviser, som efterhånden er obligatorisk for at kunne deltage i stats jagter i
Tyskland.

Efter skydningen er der bestilt spisning på den lokale ”Gaststätte”.
Der er 12 pladser og der skydes fra 17.00 – 19.00. Afgangstid fra Sønderborg og
kørselshold aftales kort inden afgang. HUSK europæisk våbenpas og aflåst
våbenkuffert/foderal

Prisen for skydningen er ca. 20 Euro per deltager, dertil komme kørsel og bespisning.
Kontaktperson: Chresten Waldemar, 23290328, Mail: cw@linak.com