Social 2. halvår 2023

August

Udflugt til Game Fair 2023 på Brahetrolleborg

Lørdag den 19. august.
For medlemmer, koner/kærester samt børn

Programmet for dagen er følgende:
0700: Afgang fra Skydebanevej. (Mulighed for påstigning i Fynshav).
0800: Afgang med færgen fra Fynshav til Bøjden.
Under overfarten serveres der morgenmad.
1045: Ankomst til Brahetrolleborg.
1045 – 1500: Overværelse af GAME FAIR (se hjemmesiden: www.btgf.dk).
1700: Afgang med færgen fra Bøjden til Fynshav.
1830: Ankomst til Sønderborg.
(Ovennævnte tider er ca. tider)

Prisen for alt dette: Bustur, færgeoverfart. Morgenmad og entré, er kr. 100,- pr voksen
deltager. Beløbet bedes indbetalt ved tilmeldingen.
Konto nr.: Reg. Nr.: 7257 Kontonummer: 1435741 (Husk at anføre navn)

Tilmelding, der sker efter ”først til mølle” princippet, af hensyn til pladser i bussen, bedes
foretaget snarest muligt og senest 30. juli 2023 til:

Flemming Nielsen pr. mail: flemming.nielsen@live.dk

Orientering og rundtur på Kær Vestermark

Torsdag den 31. august, fra kl. 1700:

Kom og se, hør og oplev Sønderborg Naturcenter på Kær Vestermark
Naturcenterleder Andreas Hermann fortæller om naturcenteret, det bæredygtige byggeri,
naturen på Kær Vestermark samt om de planer Sønderborg Kommune har med udvikling
af Kær Vestermark til Center for Verdensmål.
Mødested: Sønderborg Naturcenter, Skydebanevej 1, 6400 Sønderborg
Efter rundvisningen og en tur i terrænet slutter vi med at grille en pølse over bålet.
Der anbefales praktisk påklædning og fodtøj.

Kontaktperson: Jørgen Lassen, mail: lassen@nyit.dk Tlf.: 23727783