Social

August

Udflugt til GAME FAIR 2021 på Brahetrolleborg

Lørdag den 7. august.
For medlemmer, koner/kærester samt børn
Programmet for dagen er følgende:
0700: Afgang fra Skydebanevej. (Mulighed for påstigning i Fynshav).
0800: Afgang med færgen fra Fynshav til Bøjden.
Under overfarten serveres der morgenmad.
1045: Ankomst til Brahetrolleborg.
1045 – 1500: Overværelse af GAME FAIR (se hjemmesiden: www.btgf.dk).
1700: Afgang med færgen fra Bøjden til Fynshav.
1830: Ankomst til Sønderborg.
(Ovennævnte tider er ca. tider)

Prisen for alt dette: Bustur, færgeoverfart. Morgenmad og entré, er kr. 100,- pr voksen deltager. Beløbet bedes indbetalt ved tilmeldingen.
Konto nr.: Reg. Nr.: 7257 Kontonummer: 1435741 (Husk at anføre navn)
Tilmelding, der sker efter ”først til mølle” princippet, af hensyn til pladser i bussen, bedes foretaget snarest muligt og senest 4. juli 2021 til:
Flemming Nielsen pr. mail: flemming.nielsen@live.dk.
Ved tilmeldingen bedes oplyst om der ønskes påstigning i færgehavnen i Fynshav.
Endvidere alderen på børn der deltager på turen.

September

Jægermiddag

Lørdag den 25. september, kl. 1300
Bestyrelsen er bekendt med at nogen medlemmer allerede var tilmeldt og betalt i foråret.
For at få overblik over deltagelsen, bedes alle uanset om der tidligere er foretaget tilmelding, tilmelde sig arrangementet.
De som allerede har betalt, bedes anføre dette ved tilmeldingen.
Huskokkene tilbereder en solid middag, bestående af forret, hovedret samt dessert.
Hertil diverse vine.
Af hensyn til pladsforholdene, er deltagerantallet begrænset. Tilmelding sker efter ”først til mølle” princippet.
Prisen for at deltage er kr. 100,- som bedes indbetalt på konto: Reg. nr. 7257 Kontonummer 1435741. Husk at påføre navn og jagtmiddag.
Tilmelding til Chresten Waldemar pr. mail, snarest belejligt og senest søndag den 6. september.
Mail: cw@linak.com