Sønderborg Jagtkonsortiet af 2000

Sønderborg Jagtkonsortie af 2000

Revirer:

Konsortiet har i alt 97,8 ha jagtareal, fordelt på Rise Nord, Syd og Vest, som er beliggende på begge sider af motorvej E 45,lige syd for Rødekro.
Rise Nord: 22, 2 ha. Fordelt på 17,8 ha skov, resten er eng og en skovsø.
Rise Syd: 30,1 ha. Skov og ca. 2, 7 ha. Marker
Rise Vest: 13,7 ha. Skov, 8,4 ha. Resten græs og eng.
Rumorsgård Dyrehave ved Hundslev på Als: Areal 31,8 ha. Blandet skov

Vildt:

Rise Nord: Rådyr, ræv, hare, fasan og and.(ikke nedlagt fasan endnu men er i området)
Rise Syd: Rådyr, ræv, hare og fasan.(fasan som ovenfor)
Rise Vest: Rådyr, ræv, hare og fasan.
Dyrehaven: Rådyr, ræv og hare.(her er også en bestand af Dådyr som vi med den nuværende kontrakt ikke må nedlægge).

Medlemmer:

Konsortiet består af 22 personer, heraf skal mindst 5 medlemmer have hund.
Som medlem af Sønderborg Jagtforening kan man søge på evt. ledige pladser som opgøres i december måned inden årsmødet i januar, hvor lodtrækningen finder sted.
Hvert medlem må have en gæst med på jagterne.
Ud over det kan medlemmer af Sønderborg Jagtforening blive skrevet på en ”venteliste” ved jagtlederen, som så indkalder den enkelte når der er plads til ekstra jægere på en jagt.
Deltagelse i konsortiets jagter koster kr. 200,- pr. gang
Fællesjagterne vil fremgå af aktivitetsoversigten på Sønderborg Jagtforenings hjemmeside.

Kontaktpersoner / Bestyrelse:

Formand – Henrik Lorenzen, 2937 9329, h.lor1z1@gmail.com
Næstformand – Tom Pelle(Jagtleder), 3025 3935, tom_pelle@hotmail.com
Kasserer – Kristian Tovstrup, 5190 2892, toustrup@post3.tle.dk
Sekretær – Erling Lundsgård, 4030 7488, erling.lundsgaard@stofanet.dk
Suppleant – Erik Kjær Jørgensen, 6060 2476, raadyrvej@stofanet.dk
Revisor – Helge Lorentzen, 6126 4619, hhlpost@gmail.com